Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)

reklama

jindice  1
35 fotek, 28.5.2017, 46 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Jindice - Tvrz v Jindicích vystavěl po roce 1601 Daniel Pražák z Jindic. V dnešní zámku se uchovala část obvodového zdiva původní stavby. V roce 1615 tvrz se vsí a dvorem získal Filip Čejka z Olbramovic. V roce 1670 koupil Jindice Jan Fridrich z Trautmannsdorfu, který je spolu s nedalekým Červeným Hrádkem připojil k panství Červené Pečky. Tvrz byla využívána jako kanceláře a byt správce. V červnu 1757 zde bydlel (před bitvou u Kolína) velitel rakouského vojska maršál Leopold Daun. V roce 1765 Jindice a okolní vsi koupil hrabě Jan Kavanagh a obnovil zde samostatné panství. Kavanagh přestavěl tvrz na barokní zámek. V letech 1919–1920 nechali tehdejší majitelé, manželé Blechovi, zámek zmodernizovat. Autorem plánu přestavby byl pražský architekt, majitel stavební firmy Matěj Blecha, stavitel významných pražských secesních a kubistických realizací. V roce 1949 byl zámek znárodněn a byly v něm byty a národní výbor. Po roce 1990 je budova opuštěná a chátrá, tak podobně chátrá i rozsáhlý komplex hospodářských budov a přilehlý zámecký park. V současné době vnitřek zámku prochází stavebními úpravami.
umonin  0
24 fotek, 28.5.2017, 21 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Úmonín - Podle doložených zpráv v místech dnešního zámku stála již v 15. století tvrz. Po přestavbách získala renesanční podobu a v roce 1684 byla přestavěna na barokní zámek. Roku 1870 získala stavba dnešní novorenesanční podobu. Po roce 2002 je zámek a přilehlý hospodářský dvůr rekonstruován Budova zámku slouží soukromým vlastníkům pro podnikatelské účely.
kresetice  1
5 fotek, 27.5.2017, 56 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Křesetice - Jiří Háša z Újezda staví v Křeseticích tvrz, o které první zmínka je v roce 1577, kdy Jiří získává dosavadní zástavu jako dědičný statek od Rudolfa II. Jeho syn Karel Háša z Újezda prodává tvrz, dvůr a ves Křesetice kutnohorskému měšťanovi Zikmundovi Kozlovi z Rýzethalu, který nedlouho poté postupuje statek městu Kutné Hoře a na tvrzi bydlí jen hospodářský úředník. V roce 1625 je statek za účast Kutné Hory ve stavovském povstání zkonfiskován a v témže roce Křesetice připadly jezuitské kutnohorské koleji. Jezuiti zvolili Křesetice jako centrum zprávy statku, ke kterému v roce 1654 patřilo třináct vsí. V druhé polovině 17. století byla tvrz přestavena na malý barokní zámek. Jezuité zámek vlastnili až do zrušení řádu v roce 1773, kdy panství připadlo náboženskému fondu. V roce 1824 kupuje panství s 25 vesnicemi Jan František Svoboda. Sňatkem vnučky Jana Františka Svobody Johanky přechází panství v roce 1865 na Kristiána ze Schäffru. Až do roku 1948 byla v zámku zpráva panství a budova byla přizpůsobena k bydlení, v roce 1949 přechází zámek do majetku československého státu a je zde zřízeno MNV. Dnes slouží jako obecní úřad.
4 fotky, 27.5.2017, 87 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Žáky - stará tvrz - První, starší tvrz, byla postavena asi koncem 14. století. Majitelé se pak rychle střídali. Koncem 16. století, kdy byli majiteli statku Žáky Trčkové z Lípy byla zřejmě v areálu dvora postavena další tvrz. Původní tvrz postupně začala ztrácet na svém významu. Byla využívána jako sídlo správce dvora a panských úředníků. Později byla přestavěna na byty. Posledním majitelem z řad šlechty byli žlebští Auersperkové. Za pozemkové reformy v letech 1923 a 1927 byly Žáky prodány městu Čáslav. Od roku 1948 se majitelem dvora a tedy i tvrze stala Střední zemědělská technická škola v Čáslavi. I v této době ale tvrz sloužila jako byty, k těmto účelům slouží doposud.
4 fotky, 27.5.2017, 45 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Žáky - Nejmladším panským sídlem v areálu velkého statku, kde se nacházejí i dvě tvrze, je zámecká budova. Údajně byla postavena roku 1803. Tehdejší majitel statku Adolf z Pöttingu ji nechal postavit při jihozápadním okraji poplužního dvora jako letní sídlo, obklopené parkem. Od roku 1815 se majitelé střídali. V roce 1830 statek Žáky koupila Gabriela Auersperková a připojila ho k panství Žleby. Zámek od té doby sloužil jen jako obydlí panských úředníků a již tehdy začal chátrat. Roku 1948 se majitelem zámku stala Střední zemědělská technická škola v Čáslavi a nadále sloužil jako byty a kanceláře. V současnosti je zámek chátrá, podle cedulek se zdá, že má soukromého majitele.
17 fotek, 27.5.2017, 76 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Červené Janovice - Barokní zámek vznikl v l. 1650 - 1660 za manželů Obyteckých přestavbou renesanční tvrze, kterou postavili Kolovraté na přelomu 16. a 17. stol. v místě blatné tvrze ze 14. stol., jejíž zbytky jsou v západním křídle současného čtyřkřídlého patrového objektu. Z původní tvrze se také zachovaly zbytky příkopu. V té době také nesly pouze název Janovice, přívlastek Červené získali až po r. 1715. V části zámku byl po této době umístěn pivovar a sladovna, které byly zrušeny r. 1900. Pro špatný stav bylo r. 1918 přestavěno severovýchodní nároží. Další větší přestavbou prošel zámek v l. 1940 - 1941. Do 80. letech 20. stol. ze byly byty, knihovna a hostinec. Poté měl být objekt rekonstruován na školu v přírodě. Nyní v soukromém vlastnictví, ovšem poslední zásah nejnutnějšího zajištění stavby proveden v roce 2002.
94 fotek, květen 2017, 31 zobrazení, 7 komentářů | architektura, cestování
Hartenfels - Velkolepý zámek Hartenfels, postavený ve stylu německé rané renesance, patří k architektonickým pokladům Torgau. Hartenfels, který dříve sloužil jako sídlo saského kurfiřta, byl ve své době považován za jeden z nejmodernějších zámků v Německu. Býval dějištěm okázalých slavností, zemských sněmů a honosných svateb. Monumentální schodišťová věž ,Große Wendelstein‘, kteou postavil stavitel Konrad Krebs, je mistrovským architektonickým dílem. Její schody vedou k vrcholu bez vnitřních nosných pilířů. V roce 1544 vysvětil Martin Luther zámeckou kapli jako první protestantský kostel v Německu. Za 2. světové války bylo na zámku vězení. Od roku 1452 do 1760 bylo tradicí chovat v hradním příkopě medvědy, tato tradice byla obnovena opět po roce 1950.
52 fotek, 21.5.2017, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zámek Albrechtsburg Meißen (Míšeň) - V roce 929 založil král Jindřich I. na skále nad Labem obranný areál, postavený ještě ze dřeva. Míšeň se tak stala střediskem stejnojmenné hraniční marky proti ještě slovanským oblastem východu. Markrabě panoval nad celou míšeňskou markou a sídlil v budově, která stála na místě budoucího Albrechtsburgu, jenž tak vešel do dějin jako »kolébka Saska«. Z pověření bratří Arnošta a Albrechta z Wettinu, kteří společně panovali v Sasku, vznikla mezi lety 1471 a 1524 pozdně gotická zámecká stavba: Albrechtsburg Míšeň. Nová rezidence se měla stát reprezentativním správním střediskem a zároveň obytným zámkem. Tím byl potlačen její obranný charakter ve prospěch zámku – prvního v dějinách německého stavebnictví. Jako nově jmenovaný zemský mistr stavitel získal Arnold Vestfálský pověření k nové velkorysé stavbě. Vzhledem ke strmému svahu nad Labem muselo být sklepení postaveno ve dvou podlažích, následovalo přízemí a tři horní patra. Zvláště rafinované osvětlení okny ve tvaru drapériových oblouků a po celém zámku použitá sklípková klenba byly architektonickou novinkou. Mistrovským dílem byla stavba velkého točitého schodiště ze zavěšených schodů, které se vinou okolo filigránně pojatého vřetenovitého sloupu. Při stavbě zámku byly inovativní také směrem vzhůru rozrůstající se zdi a některé technické instalace, jako částečně ve zdech vedené krbové komíny. Albrechtsburg Míšeň však nebyl nikdy využit pro svoji zamýšlenou funkci, neboť ještě během stavby si bratři rozdělili wettinské teritorium. Občas se zde konaly recepce nebo lovecké společnosti, většinou však byl zámek prázdný. Až August Sílný začal využívat Albrechtsburg v roce 1710 opět aktivně – jako první porcelánovou manufakturu v Evropě. Po 153 let se na Albrechtsburgu vyráběl porcelán, než se výrobní provoz v roce 1863 z pozdně gotických prostor vystěhoval. Rozsáhlá rekonstrukce měla dát opět vzniknout původní gotické podobě a měla odstranit masivní poškození způsobené využitím jako manufaktura. Dodatečné finanční prostředky z reparačních plateb Francie za německo-francouzskou válku umožnily novou uměleckou úpravu zámku. Od roku 1873 vznikly nástěnné malby, které tematizují především historické události spojené s hradem, míšeňskou markou, Wettiny a výrobou »bílého zlata«. Kromě vědomě moderně pojatých nástěnných obrazů došlo také k ornamentální výmalbě podle gotických předloh profesorem Ernstem Händelem z Výmaru. Následovaly historicky věrné kopie nábytku, podlah a dveří a také vlajky, zbraně, svícny, kamna a krby.
korse  1
18 fotek, 21.5.2017, 43 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Körse - Zřícenina hradu na místě slovanského hradište a i dle nálezů dřívějšího osídení. Svého času největší a nejsilnější obranná pevnost Horní Lužice. Postavena v letech 1200 – 1250. Poprvé zničen v roce 1350 vojsky krále Karla IV. jako sídlo loupeživého rytíře, ten se nepoučil a hrad vystavěl znovu. Roku 1359 byl zničen znovu a skoro srovnán se zemí. Od té doby je v rozvalinách dodnes. K loupežnému hradu se váže pověst o tamním pokladu skrytém uvnitř kopce, ke kterému je údajně potřeba hodně odvahy. Stačí vysvobodit krásnou pannu, která za nocí běduje na hradě.
24 fotek, 21.5.2017, 12 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zabeltitz - Palais (Palác) - V místě dnešního paláce se nacházel opevněný vodní hrad, který byl 1565-1566 přestavěn do obytného paláce v renesančním slohu kurfiřtem Christianem I. Za třicetileté války 1637 byl Zabeltitz zničen Švédy. Oprav se spolu se sousedním Starým zámkem dočkal až po roce 1655. Poté opět sloužil jako lovecký zámeček. Od roku 1699 se zámek pronajímá, a pro neplacení nájmu se "majitelé" často střídají. V letech 1719 - 1723 vznikl kolem paláce barokní park. Princ Xaver Saský, žil na zámku do své smrti v roce 1806. V 19. století byl ostrůvek na kterém palác stál propojen s okolním parkem, zbyl je původní příkop v čele. Po roce 1945, palác sloužil dočasně jako útočiště pro evakuované osoby a jako dětský domov pro řecké děti. Od roku 1955, školicí centrum (Institut pro socialistickou vzdělávání v dopravě). Od roku 1989 vlastníkem německá železnice, která provedla stavební změny interiéu a používala jako školící středisko. Město Großenhain koupilo v prosinci 2010 Palais a okolní barokní zahrady.
15 fotek, 21.5.2017, 23 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zabeltitz - Altes Schloss (Starý zámek) - Kurfiřt Christian převzal v roce 1588 panství Zabeltitz za 80.000 zlatých. Jeho zvláštní vášňí byl lov. Starý vodní hrad na ostrůvku Röder byl přestavěn; ale i tak pro velkolepé hony byl příliš malý. Bylo nutné vytvořit kapacitu pro ubytování hostů, zaměstnanců, dostatek místa k ustájení koní a ekonomické zázemí. Stavba nového zámku v renesančním slohu byla zahájena v roce 1588. Christian se dokončení nedočkal, zemřel v roce 1591. Správce panství dal z poloviny hotovou stavbu zastavit. Vdova po Christianovi I., Sophie neměla žádné prostředky na dokončení stavby. Až syn Christian II. roku 1598 dokončil stavbu svého otce. V roce 1949, se do Starého zámku nastěhovalo první Landambulatorium (ambulantní středisko z dob DDR). Dnes v zámku sídlí ordinace parktických lékařů, zubní ordinace, byty, kanceláře, matriční úřad. Lovecký sál slouží ke kulturním akcím.
strehla  3
47 fotek, 21.5.2017, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Strehla - Ještě předtím, než byl postaven hrad, bylo asi kolem roku 900 na tomto místě slovanské hradiště a chránilo říční brod. V konfliktu mezi německým králem Heinrichem II. a polským Bolesławem Chrobrym byl roku 1002 již uváděn hrad, spálen. Hrad se uvádí jako nejstarší v oblasti. Od roku 1064 byli majitelé hradu Biskupové z Naumburgu. Roku 1384 přešel hrad jako léno pánům z Pflugk a zůstal až do roku 1945 v držení rodu. Po vyvlastnění hradu po roce 1945 byl používán jako dětský domov a útulek pro umělce. Od roku 1994 je prázdný a v soukromém vlastnictví. Nejstarší části budov pochází z roku 1335, je jím rytířský sál jehož zřícenina je zachována mezi dvěma mohutnými věžemi, jejíž spodní části se datují od 13. do 14. století, pozdně gotické klenbové stropy v horních pokojích jsou z doby kolem roku 1530, sedlové střechy věží a věžičky byly přidány na konci 16. století. V 15. a 16. století byl hrad přestavěn na zámek, severní křídlo v roce 1890 přestavěno po požáru. Vstupní dvojbrána na předním nádvoří byla postavena kolem roku 1560. Na zámku se prolínají prvky pozdní gotiky s prvky renesance. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým krajinářským parkem s prastarými stromy.
14 fotek, 21.5.2017, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Hirschstein - Zámek Hirschstein (také Neuhirschstein) vznikl přestavnou ze středověkého hradu na 25 metrů vysoké skále. Prameny uvádějí hrad již v roce 1205, ale je pravděpodobný jeho dřevěný předchůdce již v 10. století. Hrad sloužil jako strážní a spolu s dnes jim zaniklým hradem Zottewitz ne protější straně Labe strážili brod přes řeku. Až do roku 1497 nebyl hrad nijak zásadné využíván ani opravován, roku 1551 se obejvuje v listinách jako zámek Nau Hirstein. Až do roku 1590 se majitelé zámku z řad šlechticů z nedalekých Drážďan střídali. Po roce 1590 získal zámek Hartmann Pistoris a rod Pistoris se stal na dlouho dobu majiteli. V 17. století zámek podle vsi převzal jméno Hirschstein. V roce 1892, kapitán husarů Max Crusius z Großenhain koupil zámek a přestavěl v 1893/94 a modernizoval. Po jeho smrti v roce 1907 žila na zámku jeho žena. Během druhé světové války byly všechny umělecké skvosty ze zámku převezeny do Drážďan, kde byly uloženy. Dne 7. října 1943, se zmocnilo zámku SS. 6. června 1944, Spojenci přistáli ve Francii, byl belgický König Leopold III s rodinou zadržen a na rozkaz Himmlera převezen na Hierschstein, zde byl pod přísným dohledem SS držen do 6. března 1945. Po válce byla v prostorách vojenská nemocnice Rudé armády, poté 1949-55 jako dětský útulek, od roku 1957 jako dětská ozdravovna a rehabilitační klinika. V poslední době sloužil od roku 2000 do roku 2006 jako rehabilitační ordinace pro děti a mládež s psychosomatickými poruchami. Od roku 2009 je ve vlastnictví města Míšeň a postupně probíhá jeho rehabilitace.
rammenau  1
19 fotek, 21.5.2017, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Rammenau - Ernst Ferdinand von Knoch – komorník Augusta Silného – odkupuje v roce 1717 rytířský statek Rammenau od rodiny von Seydewitz, která upadla do konkursu a o čtyři roky později zahajuje novostavbu barokního zámku. Ten měl navrhnout Johann Christoph Knöffel. V roce 1744 prchá Knoch z důvodu své vysoké zadluženosti z Rammenau. Ještě nehotový zámek přechází do vlastnictví rodiny von Hoffmann. Ta dokončuje stavbu a po pozdvihnutí do šlechtického stavu v roce 1778 se nazývá »von Hoffmannsegg«. V roce 1788 získává statek Rammenau Johann Centurius von Hofmannsegg a v roce 1794 ho za 100 000 tolarů prodává svému švagrovi Friedrichu von Kleistovi, pruskému rytmistrovi. Ten nechává řadu místností přestavět ve stylu klasicismu a symetrickou zahradu upravuje na krajinný park v anglickém stylu. V roce 1820 získává Johann Centurius von Hofmannsegg zámek zpět. O 59 let později jej odkupuje od rodiny von Hoffmannsegg Hans Curt Christoph Ernst von Posern. Během první světové války je barokní zámek využíván jako lazaret. V této době patřil Margaretě Gisele Gabriele Alexandře von Helldorf, rozené von Posern. Poté, co v roce 1945 obsadila zámek Rudá armáda, byla rodina von Helldorf během půdní reformy v sovětské okupační zóně vyvlastněna. Od roku 1951 jsou prostory zámku využívány pro školské účely, jako letní ateliér Vysoké školy výtvarného umění Drážďany a do roku 1962 jako venkovský studijní internát. Teprve v roce 1967 bylo otevřeno muzeum historie na zámku a stávající výstava, jejímž tématem je Johann Gottlieb Fichte, byla rozšířena o kapitolu ze zámeckých dějin. V létě 1968 byla otevřena zámecká restaurace a Zrcadlový sál se začal využívat pro koncerty. Na počátku 90. let minulého století přešel celý areál v Rammenau do vlastnictví Svobodného státu Sasko a stal se Státním zámkem.
136 fotek, loni na jaře, 242 zobrazení, 1 komentář | auta, koníčky, sport, události, zábava
4. sraz vozů značek Rolls-Royce a Bentley v České republice + další classic cars. 13.5. 2017 Historický špejchar PRAHA - DUBEČ.
71 fotek, 8.5.2017, 87 zobrazení, 2 komentáře | auta, koníčky, ostatní, zábava
38. ročník soutěž elegance historických vozidel, 8.5.2017, Roztoky u Prahy
trest  1
19 fotek, květen až červenec 2017, 56 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Třešť - Roku 1513 byla na místě zámku Vencelíky z Vrchovišť zbudovaná tvrz, která byla Kryštofem Vencelíkem koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Realizaci provedl stavitel M. Grimm. Tímto tedy vznikla čtyřkřídlá budova s nakoso orientovanými nárožními věžemi a s arkádami. V rámci pobělohorských konfiskací zámek připadl rakouské šlechtě. Zámek po útrapách třicetileté války nechal opravit Kryštof z Herbersteinu. Do vzhledu zámku významněji zasáhly barokní úpravy Václava Eberharda z roku 1714. Přibylo tak jedno patro a ve vjezdu pod hlavní věží se objevil hodnotný raně barokní portál. A poslední úpravy zevnějšku, a to ty, které uvedly zámek do podoby, jak jej známe teď, proběhly roku 1860. Postarali se o ně Ferdinand a Leopold ze Sternbachu. Jejich významem bylo v duchu historismu odstranit některé barokní prvky a navrátit zámku původní renesanční ráz. Poslední přestavby zámku proběhly v moderní době a týkaly se pouze interiéru, a sice jeho přizpůsobení hotelovému využití. V současnosti patří České akademii věd.
stemechy  2
6 fotek, 7.5.2017, 58 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Štěměchy - Zbytky tvrze z roku 1279 v majetku snad Hechtů z Rosic. Po rozboření Hynkem z Valdštejna r. 1408 uváděna jako pustá. Zachovalo se okrouhlé tvrziště o průměru asi 50m a zbytky zdiva a vodní příkop. Místo uzpůsobeno k pořádání kulturních akcí.
sadek  2
32 fotek, 7.5.2017, 58 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Sádek - hrad Sádek, kdysi zvaný též Ungersberk. Nejrannější zpráva o něm pochází z r. 1286, kdy jej vlastnil Štěpán z Uher; po něm patrně nesl hrad i své jméno Ungersberk. V r. 1312 se hradu zmocnil Jan Lucemburský, protože jeho posádka v čele s bratry Jimramem a Artlebem podle vyprávění Zbraslavské kroniky loupila po okolí, a 18 zajatých zločinců dal ihned popravit. Od r. 1387 drželi Sádek Šternberkové a od r. 1399 Valdštejnové. V r. 1430 dobyl hrad přívrženec husitů Hynek z Valče a odňal jej katolíku Jindřichu z Valdštejna. Majitel prý však dostal hrad zpět pomocí svého věrného spolubojovníka Bartoše z Mírova. V polovině 16. století Brtničtí z Valdštejna Sádek přestavěli v renesančním stylu. Od té doby jsou hradní křídla rozložena kolem hlavního podélného nádvoří s delší osou od východu k západu. Při rozdělení majetku Zdeňka Brtnického z Valdštejna mezi jeho tři syny Hynka, Jindřicha a Jana připadlo sádecké zboží Jindřichovi († 1589). Jeho žena Zuz Heltová z Kementu († 1593), dědička velkomeziříčského panství, je však svým druhým sňatkem převedla do rodu Berků z Dubé a z Lipé. Jejich syn Zdeněk Brtnický z Valdštejna byl vychován svými poručníky v cizině a svých statků se ujal teprve v r. 1602. Pro účast na stavovském povstání 1618 — 1620 mu bylo jeho jmění četně Sádku zkonfiskováno; on sám zemřel v r. 1623 ve špilberském vězení. Pak Sádek získali Cerboniové. V červnu 1643 obléhali hrad, hájený Vilémem Dubským z Třebomyslic, půldruhého dne Svédové pod velením generála Wittenberga. K odchodu prý je přiměl v noci starý hradní hlásný, který začal bubnovat zprvu slabě a pak stále silněji; Švédové se domnívali, že se blíží obleženým pomoc, a vyrazili k dalšímu pochodu. Tak byl Sádek uhájen. Roku 1694 zapálil hrad blesk a objekt vyhořel. Po požáru byl barokně upraven, přičemž byla snížena hlavní věž až ke krovu, vybudovány hospodářské budovy a obydlí, hradní kaple dostala štukovou výzdobu. Od té doby se podoba hradu v podstatě nezměnila. Po konfiskaci sloužil zámek jako základní škola, pro jejíž provoz byly provedeny četné utilitární a převážně nevhodné úpravy. Roku 2010 koupil zámek prominentní pražský právník Karel Muzikář a po odchodu školy (2014) započal s odtrňováním utulitárních zásahů, arch. průzkumem a rekonstrukcí. Část zámku má sloužit jako soukromá rezidence, avšak většina má být zpřístupněna veřejnosti.
rostejn  1
27 fotek, 7.5.2017, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Roštejn - Hrad Roštejn, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výši 677 m v romantických lesích u vsi Doupě, pochází z poloviny 14. století. Vystavěli jej asi pánové z Hradce. Měl původně osmibokou věž s břitem, postavenou na skalisku, a k ní přiléhající hradní palác. Kolem r. 1353 byl obehnán gotickým opevněním s kruhovými baštami, z nichž se dodnes zachovaly zbytky hradeb; v době válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem bylo jeho opevnění rozšířeno. Jako sousední hrady byl asi pobořen za husitských válek. V r. 1477 však byl opraven a rozšířen hradní palác a předhradí. V r. 1536 získal Roštejn Volf Krajíř z Krajku, který jej ještě téhož roku prodal majitelům telčského panství. Nedlouho po r. 1570 Zachariáš z Hradce hrad přestavěl a zřídil zde své letní sídlo. Tehdy byl Roštejn zvýšen o jedno patro. Při přestavbě se zachovalo gotické klenutí a základy věží, především však zůstala uchována hranolová osmiboká věž, vysoká 28 m. V interiéru vznikl prostranný rytířský sál a hradní kaple. U hradu byla zřízena velká obora, která byla za švédského obléhání v r. 1643 značně poškozena. V druhé polovině 17. století byla obnovena (chovali se zde mufloni, daňci a černá zvěř), ale v r. 1902 zrušena a likvidována. V 18. století se hrad znovu upravoval. Kaple byla přebudována v barokním slohu a boční budova vyzdobena štukami. V r. 1864 jej maloval František Bohumír Zvěřina, přední český malíř–krajinář, rodák z Hrotovic (1835–1908). V r. 1915 hrad vyhořel, byl však opět restaurován – zejména po r. 1955.

Komentáře

přidat komentář