Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)

reklama

9 fotek, 4.11.2017, 36 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Kohren Sahlis - Založení města Kohren spadá až do doby slovanského osídlení, v době ranného středověku. Zdejší hradiště s původním názvem Chorun jenž je písemně uveden k r. 928. Další opevnění bylo vystavěno králem Jindřichem I. na místě, které bylo výchozím bodem k osídlení a vojenským tažením proti Slovanům. Císař Ota II. daroval v r. 974 biskupovi Thietmarovi z Merseburgu lesy mezi řekou Saalou a Muldou, o 40 let později je toto darování uvedeno v kronice. V r. 1018 zde na „hradě“ (opevněném statku) sám biskup pobýval a všichni místní byli biřmováni. K r. 1190 jsou zde prvně písemně jmenováni svobodní páni von Kohren jako říšský majitelé zdejšího hradu. Datum vzniku hradu je třeba klást někam do II. pol. 12. st., kdy docházelo k expanzi Germánů směrem na východ a zde vytlačovali usazené Slovany. V r. 1216 uzavřeli páni von Kohren spojenectví s Lipskem – uspořádání majetkových vztahů o panství s míšeňským markrabětem Dietrichem. Ze začátku se jim dařilo, později však Dietrich oblehl a zpustošil jejich hrad, ten však byl k r. 1240 opět vystavěn. Byl velmi dobře opevněn, přesto byl několikrát rozsáhle zničen v bratrovražedných válkách. Významný říšský rod pánů von Kohren zde na hradě sídlil od začátku do konce 13. st. Poslední písemná zmínka o nich pochází z r. 1303. Po nich jako majitelé hradu následovali další šlechtické rody pánů von Schönburg, Leisnig nebo Plauen. Podle tradice se měl zde na hradě schovat loupežný rytíř Kunz von Kauffungen noc před obležením rodem Wettinů. Po jeho popravě měl být hrad srovnán se zemí, aby se zde již nikdy nemohli usadit další lapkové. K tomu však nedošlo, neboť ve II. pol. 15. st. byli majiteli hradu Páni von Einsiedel. Později se přestěhovali na větší a pohodlnější hrad Gnandstein a tak hrad Kohren ztratil svou obytnou funkci. Jak bývá zvykem, stal se postupně z budov hradu kamenolom pro výstavbu místních domků. Mezi lety 1604 až 1605 bylo na hradě vylámáno 40 m3 zdiva na stavbu kostela. V době 30-leté války na krátkou dobu ještě sloužil obraně místních a byl kupodivu ještě obranyschopný. V jakém rozsahu byly tehdy provedeny opevňovací práce není známé. Po válce byly v areálu hradu vystavěny obytné budovy. Ale umístění staveb bylo tak nevýhodné, že byly zanedlouho opuštěny. Jakmile ztratil svůj strategický význam, byl opuštěn, postupně chátral a měnil se ve zříceninu. Poslední budova se zřítila v r.1900. Dodnes se z něj zachovaly dvě vysoké válcové věže a části obvodové hradby, dnes schované za vzrostlými stromy – to vše pochází z přestavby v pol. 13. st. Mohutný románský bergfrit stojící v západní části dispozice byl vystavěn jako první na z přelomu 12. a 13. st. Přibližně o 50 let později vznikl druhý bergfrit ve východní části areálu a další části hradu. Obě válcové věže mají shodný průměr 10,5 m a tloušťku zdiva v dolní části až 3,5 m.
kempe  1
10 fotek, 4.11.2017, 60 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Kempe - První písemná zmínka o šlechtickém rodu s predikátem von Mals pochází ze 13. st., další následuje až v r. 1330. Lze však předpokládat, že výstavba proběhla již ve 12. st. Této rytířské rodině sloužil hrad jako hlavní rodové sídlo. V r. 2000 byla zřícenina zakoupena berlínskou realitní kanceláří za 22 000 marek. Tato firma architektů a městských projektantů, hodlá udělat z Kempe tzv. cyber-castle. Zřícenina má být dostavěna s pomocí futuristického ocelovo-skleněného komplexu. Bohužel dávno jsou ty časy, bývalé slávy rytířů, a s nimi i starost o jejich sídla. Zub času za ty staletí na hradě značně zapracoval. Mohutná hranolová obytná věž má půdorys pravidelného obdélníka o hraně 14 x 18 m a tloušťku zdiva v základně 1,7 m. Je přesně orientována severojižním směrem. Dodnes jsou patrné zachované obvodové zdi donjonu do max. výšky cca 6 m. K západnímu průčelí donžonu byla přistavěna další věžová stavba, pravidelného čtvercového půdorysu o délce strany cca 5,3 m. Zda-li se jednalo o strážní objekt, můžeme dnes diskutovat.
altenburg  1
43 fotek, 22.10.2017, 32 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Altenburg - Altenburg se nachází 45 km na jih od Lipska, ve východní části spolkové země Durynsko, přímo na hranici se Saskem. Má více než tisíc let starou historii a může se chlubit tím, že si jej za své sídelní město vybírali králové a vévodové. Pro tento účel také postavili hrad; první zmínka o něm pochází z roku 976. V průběhu století byl hradní komplex několikrát přestavěn. Nyní je hrad sídlem hradního muzea a muzea hracích karet, ty jsou totiž pro toto město vedle hradu dalším charakteristickým prvkem. Altenburg je centrem německé produkce hracích karet a místem, kde se zrodila nejoblíbenější německá karetní hra "SKAT". Dříve byla na náměstí bývalá slovanská pevnost. Altenburg byl poprvé postaven v roce 976 císařem Ottem III. Občas zde pobývali také král Lothar III., Conrad III., Jindřich VI., Otto IV., Fridrich II. Podle císaře Friedricha I. (Barbarossa), byl postaven v 12. století Císařský palác, v letech 1165-1185 ho navštívil šestkrát. V roce 1307 převzal sídlo rod Wettingů. V 17. století se Altenburg stal sídlem vévodů Saska-Gotha-Altenburg. V letech 1706 až 1744 byl hrad centrem vévody Friedricha II a Friedricha III. V roce 1868 byl hrad postihl požár. Hrad byl používán městem Altenburg od konce roku 1918, dne 10. dubna 1943 se stal městským majetkem.
14 fotek, 22.10.2017, 39 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Posterstein - Výšinný hrad nad řekou Sprotte. Od 14. století vlastnila hrad velmi silná dynastie Reußen, která až do 17. století bojovla s dynastií Wettinů. První listinná zmínka o hradu je z roku 1191. V 16. a 17. století byl hrad přeměněn na rezidenční palác. Důležitost hradu upadá v 18. století. Po několika změnách vlastnictví v roce 1833 získala hrad rodina Herrmannů. Posterstein nebyl během obou světových válek zničen. Nicméně druhá světová válka skončila s nejdůležitějšími změnami: Feudální struktura přestala existovat. Počátkem roku 1946 s realizací pozemkové reformy v Durynsku, bylo poslednímu majiteli Kurtu Herrmanovi (1905-1986) pozemky zabaveny a byl deportován do Západního Německa. Poté byl hrad útočištem válečných uprchlíků, kterí na východě přišli o veškerý majetek. Poté dětský domov. Od roku 1952 je regionálním muzeem. Mezi lety 1982 - 1991 prošel hrad velkou rekonstrukcí.
saalburg  1
10 fotek, 22.10.2017, 20 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Saalburg - Zřícenina hradu postaveného roku 1216 na ostrohu nad řekou jako ochrana obchodní cesty z Norimberka do Lipska. V roce 1317 se dostala do držení guvernérů z Gery. Hrad leží na pravém břehu řeky Saale (dnes na břehu vodní nádrže), Po 1550 v držení pánů z Meißen a Plauen. V roce 1913 se zřítila vež. V roce 2008 proběhl archeolický průzkum, poté byla většina pozůstatků zakryta a tvar hradu pripomína jen základ věže a obrys půdorysu hradu na dlažbě.
oppurg  1
20 fotek, 22.10.2017, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Oppurg - Ve středověku byl na místě dnešního zámku vodní hrad, který byl zbořen v roce 1705. V roce 1354 byl poprvé zmíněn vodní hrad na Orle. Hrad se jmenoval Friedrichstein. Zbytek tohoto starobylého hradu reprezentuje rohová vež. Masivní dvoupodlažní zámek byl postaven kolem roku 1680. 1703 Oppurg prošel několika změnami vlastnictví. Barokní budova zámku byla vybavena 365 okny, 52 interiérovými dveřmi, 12 komíny a 4 portály. Rozložení zámku je ve tvaru písmene E jako odkaz na Amalii Sophii von Einsiedel. V roce 1745 získal zámek hrabě Julius Gebhard von Hoym. Poté byl zámek přestavěn a získal dnešní štukové fasády. Zahrada také obdržela obálku. Julius Gebhard von Hoym byl synovcem hraběte Adolfa Magnuse von Hoym, předsedy senátu saského kurfiřta Augusta Silného a manžel Anny Constantiny von Brockdorff, znamější jako hraběnka Cosel - milenka krále. Po smrti hraběte Hoyma přešla panství na jeho dceru, která se provdala za prince z Hohenlohe-Ingelfingen. Zámek byl používán až do roku 1945 jako letní rezidenční a lovecký zámek. Po roce 1945 byl zámek využíván k různým účelům. Krátce po válce byly v budově zatčeni američtí vojáci a odevzdáni do sovětských rukou, když zámek sloužil jako nemocnice. Později v zámku sídlila polytechnická škola, mateřská školka a kavárva. Dnes zámek patří organizace Křesťanská mládež Německa. Používá se jako evropské vzdělávací centrum, Kongresové centrum a centrum pro vzdělávání mládeže pro akce.
osterburg  1
23 fotek, 22.10.2017, 33 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Osterburg (Weida) - Nedávné vykopávky na Osterburgu ukázaly přítomnost Slovanského hradiště. Na vrcholu kopce nechal v letech 1163-1193 postavit románský hrad Heinrich I., bratr zakladatele města Weida, Erkenberta II., mocný středověký hrad patří k nejvýznamnějším svědkům této doby svého druhu v celém Německu, kde po staletí vládli fojtové z Weidy a Plavna. Počátkem 15. století se hrad stal dědictvím a výměny v držení Wettingů z Míšně. Od 17. století se hrad jmenuje Osterburg; název pochází z latiny Neuostland. Oblasti východního Durynska jsou stále známé jako Osterland či Ostland. Wettinové hrad několikrát přestavěli ( Šmalkaldská válka a Třicetiletá válka). V roce 1718 tu zemřel vévoda Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz jako poslední z obyvatel z rodu Wettinů. V roce 1785 byly dvě hlavní budovy propojeny, jejichž podoba se zachova do dnešní doby. Od roku 1813 do roku 1815 byla na hradě nemocnice, od roku 1818 byl sídlem soudního dvora. Ke konci druhé světové války byla vež hradu poškozena ostřelováním amerických vojsk. Monumentální hradní věž s výškou 54 m je nejmohutnější svého druhu v Německu.
burgk  3
26 fotek, 22.10.2017, 32 zobrazení, 6 komentářů | architektura, cestování
Burgk - V 7. st. se na místě dnešního zámku nacházela hraniční pevnost Limes sorabicus (hranice mezi Franky a Lužickými Srby tvořila řeka Sála). První zmínka o hradě, zejména jeho kapli, pochází z r. 1291. Písemný originál se však nedochoval. První písemná zmínka pochází z r. 1365. Majitel hradu Jindřich VII. tenkrát nechal zbořit starou část hradu a na uvolněné místo nechal vybudovat mohutný palác pro obývání a reprezentativní účely. Kolem r. 1545 vzniklo opevnění, jehož podoba se zachovala až do dnešních dnů. Díky tomu, že hrad ležel mimo důležité obchodní a vojenské cesty zůstal ušetřen dobývání, jak během 30-leté války, tak i za Napoleonova tažení. V 17. st. byl hrad přestavěn na rezidenční zámek. Po r. 1697 sloužil zámek pouze již jen jako letní sídlo a lovecký zámeček. V 18. st. byly vnitřní prostory zámku přebudovány v rokokovém stylu (stavba varhan, vytvoření nových štuků na stropech a zdech). Poslední nebezpečí, které hrozilo zámku, bylo za druhé světové války. Jednotky SS zde totiž zřídily archiv tajných dokumentů a když se blížila fronta, měl být zámek vyhozen do vzduchu. Nakonec se tak přece jenom nestalo a zámek zůstal zachován. Od r. 1944 sloužil zámek jako středisko pro utečence a od r. 1952 slouží jako muzeum.
ranis  1
22 fotek, 22.10.2017, 35 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Ranis - Od 11. století stálo na skalnatém ostrohu opevnění a první dokumentovaná zmínka o hradu (Castum Ranis) je z roku 1084 ve spojení s císařem Jindřichem IV, pozdějším markrabětem z Meissenu a Lausitzu. V roce 1199 byl hrad sídlem říšského ministra, který je přímo podřízen králi. Hrad zastával i významný strategický bod, jako hraniční pevnost proti Slovanům. Císař Otto IV zastavil hrad Ranis a oblast kolem Saalfeldu hrabatům ze Schwarzburgu. V roce 1220 císař Friedrich II hrad prodal rodu Schwarzburgům. Ve 13. a 14. století zůstavá hrad v držení hrabat z Kevernburgu a Schwarzburgu. V roce 1389 prodávají Schwarzenburgové hrad Wettinům. V roce 1463 Wilhem III. odkázal hrad své manželce Katharině von Brandenstein a jejímu bratru Heinrichovi von Brandensteinovi. Kvůli nadměrné zadluženosti rodu Brandensteinové prodali hrad se statky v roce 1571 pánům z Breitenbauchu. V roce 1902 si změnili rodové jméno na Breitenbuch. Těm patřil až do roku 1942. V roce 1942 prodal rod Breitenbuch zámek německému Červenému kříži. Nyní patří do Durynské nadace paláců a zahrad. V letech 1995 až 2010 prošel hrad náročnou rekonstrukcí v ceně 8 milionů eur.
161 fotek, 16.10.2017, 110 zobrazení, přidat komentář | auta, koníčky, sport, zábava
Carbonia Cup - Autodrom Most - 15.10. 2017
3 fotky, 14.10.2017, 83 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda
Vyhlídka Máj se nalézá asi 1 km západně od vesnice Teletín. Z této skalní vyhlídky je jeden z nejznámějších pohledů na meandry řeky Vltavy v bývalých Svatojánských proudech dnes zatopených vodami Štěchovické přehrady.
38 fotek, 13.10.2017, 38 zobrazení, přidat komentář | kultura, města, události, zábava, moje fotozprávy
SIGNAL festival 2017 - Centrum
52 fotek, 12.10.2017, 72 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, města, události, zábava, moje fotozprávy
SIGNAL festival 2017 - Vinohrady
21 fotek, říjen 2017, 43 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Kamenice nad Lipou - Zámek vznikl přestavbou bývalého hradu ze 13. století. Za husitských válek roku 1425 dobyt tábority. Současná stavba byla realizována mezi lety 1580 a 1583 v renesančním stylu s arkádovým nádvořím a zahradou okolo, v níž se nachází 700–800 let stará lípa, podle níž město dostalo svůj název. Vstupní věž je barokní a pochází z roku 1744. Do současné klasicistní podoby byl zámek upraven v první polovině 19. století. Zadlužené panství se zámkem roku 1835, ve dražbě kupuje majitel obchodního domu ve Vídni Jakub Rudolf Geymüller jako hlavní věřitel zadlužené hraběnky Doroty Reyové, rozené Berteuilové. Jeho potomci žili v Kamenici do r. 1945, kdy jim byl zámek zkonfiskován. V zámku byla zřízena dětská ozdravovna a při ní škola. Kamenický zámek od roku 1998 spravuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM), které jej do roku 2004 náročně zrekonstruovalo. Roku 2004 byl zámek otevřen veřejnosti.
zirovnice  2
24 fotek, říjen 2017, 37 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Žirovnice - Zámek vznikl přestavbou z raně gotického hradu, který je do dnešní doby dobře znatelný. Zámek je chráněn jako kulturní památka České republiky. Založení původního hradu se datuje k polovině 13. století pravděpodobně pány z Hradce. Nejrozsáhlejší stavební úpravy zde proběhly po roce 1485, kdy hrad získal Václav Vencelík z Vrchovišť, který jej mimo jiné nechal vyzdobit rozsáhlými freskami mimořádné kvality, jejichž velká část se dochovala do současnosti. Kolem roku 1550 se do Žirovnice vrátil rod pánů z Hradce a hrad přestavil na renesanční zámek. Koncem 17. století třicetiletou válkou poškozený zámek získali Šternberkové a zůstali zde více než dvě století. Z počátku jejich působení byly v Žirovnici provedeny barokní rekonstrukce, ale protože další generace Šternberků již na zámku nežily, byl zámek v roce 1910 prodán městu již ve velmi špatném stavu. V té době se na zámku nacházely kanceláře správy panství a nájemní byty. V roce 1964 zámek vyhořel a v r. 1974 začala celková obnova zámku, která skončila v r. 1992.
77 fotek, 2.10.2017, 102 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, města
Nová Včelnice - Poprvé je Včelnice zmiňována prameny v roce 1360, kdy se po smrti Svatomíra ze Včelnice připomíná jeho nezletilý syn Bláha. Jeho potomci tu pak zřejmě sídlili až do poloviny 15. století, kdy je také (roku 1454) poprvé výslovně doložena existence tvrze. Za válek mezi Jiříkem z Poděbrad a panskou jednotou byla podle některých zpráv Včelnice roku 1467 za Vojslavských vypálena Zdeňkem z Hradce, nedlouho poté ji však získali Vencelíkové z Vrchovišť, kteří nechali původní tvrz okamžitě opravit a rozšířit. Roku 1649 Vencelíkové Včelnici prodali a noví majitelé Paradiesové de Lassaga přistoupili v letech 1693-1702 k dalším úpravám sídla (arkády jižního a východního křídla) a především k výstavbě tzv. nového zámku v severozápadním sousedství staré tvrze. Roku 1717 koupil statek Jan Hubert z Hartigu a Včelnice se od té doby stala součástí jeho panství Kamenice nad Lipou. Při úpravách na počátku 19. století bylo zbořeno severní renesanční křídlo starého sídla, většina ostatních stavebních zásahů se však zaměřila především na budovy nového zámku. Od roku 1831 patřilo panství Geymüllerům, kteří nechali zámek někdy kolem roku 1840 upravit v empírovém stylu. Po roce 1945 jim byl majetek zestátněn a zámek využíval Místní národní výbor jako kanceláře, byty a provozovny. Zanedbání údržby po dobu 40 let pak vyústilo do dnešního žalostného stavu památky, jejíž obnova, započatá v roce 1990, nebyla z finančních důvodů bohužel dokončena a tak chátrá a dnes je v havarijním stavu.
4 fotky, 1.10.2017, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Tůmův vrch - Zřícenina na zalesněném vrcholu 623,8 m n.m. nad Českou Olešnou pravděpodobně loveckého zámečku, který byl postaven v 16. stol. Po zapálení bleskem roku 1860 již nebyl obnoven a chátral. Poslední torzo veže se 2013 zřitilo.
9 fotek, 2.10.2017, 35 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Česká Olešná - K roku 1464 se zde připomíná tvrz, jejíž skromné zbytky snad obsahuje současný zámek. Na zdejším statku se vystřídalo mnoho šlechtických rodů od rodu z Vydří, přes Špetly z Prudic, Řečické z Řečice po Koňase z Vydří. V letech 1650 - 1750 drželi zdejší statek Allmannové z Allmsteinu, 1751 - 1800 Moschlitzové, kteří dali podnět k přestavbě zastaralého sídla v moderní barokní zámek s velkým hospodářským dvorem. Roku 1810 koupil Olešnou francouzský emigrant Josef z Laboriette, po klterém r. 1827 dědila hraběnka Terezie Trautmannsdorfová. Roku 1867 prodal její syn Josef Olešnou Karlu Lenertovi, od jehož dědiců koupil roku 1892 velkostatek továrník a měšťan z Počátek Karel Brdlík. Jeho potomci vlastnili Olešnou až do roku 1948 byl zámek i velkostatek znárodněn, pozemky rozparcelovány a rozděleny. V padesátých letech dvacátého století proběhla v České Olešné kolektivizace a polnosti, rybníky a lesy přešly pod státní správu. V zámku nejprve sídlila Správa státních statků a ta zde později zřídila internát pro ošetřovatelky dojnic a ubytovnu pro pracovníky lesů. Až do roku 1955 budova zámku chátrala, než bylo roku 1956 rozhodnuto o přestavbě na Domov důchodců. Ten byl zrušen roku 1967, kdy v něm byl zřízen ústav sociální péče. Po roce 1989 byl majetek vrácen a roku 1995 se zámek opět dostal do rukou inženýra Brdlíka. I přes snahu o zachování dosavadního využití zámku se roku 2000 ústav sociální péče z budovy vystěhoval. V posledních letech zde sídlí dřevozpracující firma.V roce 2000 byl zámek v dobrém stavu. Majitelé zámek udržují a využívají ho jako kanceláře pro dřevozpracující firmu. K zámku patří i 420 hektarů půdy, které již zmíněná firma využívá. Část areálu zámku má pronajatý velkostatek Česká Olešná.
7 fotek, 2.10.2017, 46 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Vítkův Hrádek u Blažejova - Jeden z nejstarších hradů hradeckých Vítkovců z 1. pol. 13. st. V pramenech je Vítkův Hrádek poprvé uveden roku 1267, kdy jej dle Sedláčka Vítek z Hradce při svém vstupu do řádu věnoval německým křížovníkům. Soudě podle podacího práva ke kostelu v Blažejově si jej ponechali v přímém držení až do počátku 15. století, sídlo samotné však nejspíš nevyužívali a tou dobou již mohlo být zpustlé. Roku 1416 uvádí Sedláček Sezemu z Chotěmic, který však mohl být pouze zástavním držitelem. Poslední zmínka o hradu je podle díla M. Millauera o německých křížovnících spojována s rokem 1458, kdy již byl téměř jistě pustý, pravděpodobně však stále v majetku řádu.
jemcina  1
5 fotek, 2.10.2017, 51 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Jemčina - Zámek postavil pro Prokopa Vojtěcha hraběte Černína v polovině 18. století architekt Anselm Lurago. Krátce poté byl zámek podstatně rozšířen až do dnešního rozsahu a široké okolí bylo upraveno pro pořádání honů. Roku 1923 byl zámek Černínům vyvlastněn. V letech 1950 - 1991 sloužil zámek jako základna raketového vojska. Roku 2002 jej zakoupil p. Pavel Václav, který zahájil rozsáhlou rekonstrukci, v části je penzion. Roku 2004 byl zámek otevřen pro veřejnost.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.