JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)
reklama
zlenice  0
28 fotek, říjen 2010 až říjen 2015, 90 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zlenice (Hláska) - Zřícenina hradu založeného kolem roku 1318 jako sídlo pánů ze Zlenic. K jeho zániku přispěly poděbradské války v letech 1463–1465.
strecno  0
12 fotek, 4.7.2010, 51 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Strečno (SK) - Hrad postavil Matúš Čák Trenčianský na přel. 13. a 14. stol., poté v majetku mj. Pongrácovců z Liptov. Mikuláše či Löwenburgovců. V 17. stol. útočištěm Thökölyho povstalců – pobořen vojsky Leopolda I. a poté chátral. Koncem 20 stol. zrekonstruován.
sternberk  0
5 fotek, 3.7.2010, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Šternberk - Romanticky upravený gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Poničen za husitských válek, za třicetileté války a požárem roku 1578. Opraven a přestavěn roku 1886 za Jana ll. z Lichtenštejna. Dnes hrad spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
sovinec  0
8 fotek, 3.7.2010, 42 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Sovinec - Rozsáhlá hradní pevnost se složitým stavebním vývojem od 14. do 17. stol. Majetkem řádu německých rytířů od r. 1642.
skala  0
8 fotek, listopad 2010 až únor 2016, 64 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování
Skála - Zřícenina hradu založeného ve 14. stol. Vilémem, synem pána Děpolta ze Zbiroha. Od roku 1600 se uvádí již jako pustý. V r. 1658 na císařův příkaz byl hrad Sklála pobořen, aby nemohl sloužit jako opěrný bod nepříteli.
selmberk  0
86 fotek, červenec 2010 až duben 2017, 122 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Šelmberk - hrad založený pány ze Šelmberka před rokem 1318. V 15. století často měnil majitele a v polovině 16. století prodělal renesanční přestavbu. Křídlo nově postavené zámecké budovy přetnulo i hradní příkop. V 17. stol. se uvádí jako pustý.
radyne  0
5 fotek, 15.11.2010, 27 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Radyně - Zřícenina hradu založeného v pol. 14. stol. Karlem IV. V husitských válkách hrad zastaven a koncem I5. stol. zpustl. V 16. stol. opuštěn. Postupně opravován.
4 fotky, 20.11.2010, 75 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Rabštejnek - Zříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.
potstejn  0
12 fotek, červenec 2010 až květen 2013, 42 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Potštejn - Zřícenina gotického hradu, založeného Prockem z rodu Drslaviců koncem 13. stol. V 16. stol. přestavěn a rozšířen Vilémem z Pernštejna, v 17. stol. opuštěn. V 18. stol. upraven hrabětem Harbuvalem de Chamaré.
9 fotek, 4.7.2010, 35 zobrazení, 1 komentář | architektura
Oravský hrad (SK) - Hrad z konce 13. stol., vystavěný na dominantním skalním bradle a jeho terasách nad řekou Oravou. Výrazného rozvoje a přestaveb se dočkal od poloviny 15. stol. do 1. třetiny 17. století za krále Matyáše Korvína, Jana z Dubovce a rodu Thurzů. Dnes sídlo Oravského muzea a stálé hradní expozice.
oheb  0
10 fotek, 20.11.2010, 34 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Oheb - Zřícenina hradu z přel. 14.–15. stol. R. 1405 majitelem Ješík z Popovce, poté Petr Zmrzlík ze Svojšína. Za husit. válek Hynek Krušina z Lichtemburka, poté Hertvík z Rušínova. Od r. 1455 Trčkové z Lípy, kteří ho výrazně přestavěli. R. 1499 opuštěn.
5 fotek, 2.7.2010, 33 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Nové Hrady - Rokokový zámek Jana Antonína Harbuvala de Chamaré, někdy nazývaný malý Schönbrunn. Vystavěný v l. 1774-1777. Po 2. sv. válce zestátněn, po r. 1989 vrácen rodině původního majitele, r. 1997 koupen rodinou Kučerových. Celý areál postupně rozsáhle rekonstruován, od r. 2001 přístupný veřejnosti.
lichnice  0
12 fotek, 20.11.2010, 34 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Lichnice - Zřícenina raně gotického hradu založeného ve 13. stol. jako královský hrad v místech hradiště Světlík. Od r. 1261 majetek Smila z Ronova. V 15. stol. rozšířen, často obléhán a dobyt. V 16. stol. byl za Trčků přestavěn. Po třicetileté válce opuštěn, po r. 1700 zříceninou.
kosumberk  0
8 fotek, 2.7.2010, 33 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Košumberk - Zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. (se zachovanou částí renesančně přestavěného paláce). Rozšířen za vlády Diviše Slavaty z Chlumu v roce 1544. Po požáru v roce 1573 renesančně upraven. V 17. stol. poničen nájezdy Švédů.
53 fotek, listopad 2010 až říjen 2013, 238 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Hauenštejn (Horní hrad) - Zchátralý zámek přestavěný z hradu. Královský hrad z 13. st., přestavěn za Satanéřů pozdně goticky, za Šliků renesančně, za saských knížat barokně a za Buquoyů novogoticky. Rod Buquoyů sedí na Hauenštejně až do konce 2. světové války. Po jejím skončení je zámek v roce 1945 zkonfiskován a postupně předán do státní správy. Rozsáhlé sbírky umění, obrazů a ostatního mobiliáře podléhají postupnému drancování. Na zámku je zřízena ubytovna jáchymovských dolů a posléze dětský záchytný domov. Ten se na počátku 60. let stěhuje blíže k zásobovacím centrům a civilizaci a ve vylidněných horách zůstává Hauenštejn ponechán svému osudu. Plných čtyřicet let je zámek bez dozoru, přístupný komukoli, a také proto přiveden až na hranici životu nebezpečné zříceniny bez stropů, střech a s pomalu se hroutícími zdmi. V 80. letech se uvažuje o jeho demolici. Od r. 2001 současným majitelem postupně rekonstruován.
hasistejn  0
57 fotek, listopad 2010 až srpen 2015, 56 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Hasištejn - Královský hrad založen počátkem 14. století Fridrichem I. ze Šumburka. Roku 1418 dobyt vojsky Václava IV., následně darován Lobkovicům. Po požáru v roce 1560 zpustl.
egerberk  0
40 fotek, listopad 2010 až srpen 2015, 72 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Egerberk - Prvním známým majitelem šlechtického hradu založeného na přelomu 13. a 14. st. byl Vilém z Egerberka. Stavba je ukázkou hradu s dvoupalácovou dispozicí. Dnes jsou zachovány zbytky příkopů, valů, hradeb, brány, paláců a hospodářských budov.
borotin  1
79 fotek, červenec 2010 až duben 2017, 165 zobrazení, 7 komentářů | architektura, cestování
Borotín - zříceniny hradu založeného v 2. polovině 14. století. V 17. století vypálen. Na jižní straně je dosud rybník, který tvořil jeho přirozenou obranu. Na ostatních stranách byl příkop vylámaný ve skále, dnes již zčásti zavalený. Z bývalého hradu (dnes nazývaného Starý zámek) stojí dosud zbytek válcové věže a přilehlého gotického paláce, který měl klenuté přízemí. Z vnitřního opevnění zůstal jen zbytek vysunuté hranolové věže.
knonborg  0
17 fotek, srpen 2010 až únor 2013, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Knonborg (DK) - opevněný renesanční zámek Kronborg byl založen původně jako hrad Krogen ("Hák") r. 1420 Erikem VII. Pomořanským. Od roku 1429 byl pevností, kde se vybíralo tzv. sundské clo od lodí, které chtěly proplout skrz Öresund (průliv mezi Švédskem a Dánskem, r. 2000 nově překlenut mostem).
V letech 1574 – 1585 nechal dánský král Frederik II. původní hrad přestavět ve stylu holandské renesance. Nádherná stavba se sloupy a sochami byla ovlivněna evropskými knížaty, pro něž bylo symbolem moci bohatství spíše než vojenská síla. V této době došlo také k zesílení opevnění. Dodnes se zde nachází skupina děl, která byla původně připravena ke střelbě na lodě, jež by chtěly projet bez zaplacení cla.
V noci 25. září 1629 byl zámek zpustošen požárem, vyhořel celý kromě zámecké kaple. Ještě téhož roku nechal Kristián IV. zámek vybudovat znovu. Prací byl pověřen dánský architekt a sochař Hans van Steenwinckel mladší. Práce trvaly až do roku 1639, kdy až na pár chybějících detailů z interiéru a chybějící špičky jižní věže byl zámek znovu postaven. Zámek byl modernizován a vyzdoben v barokním stylu.
V září roku 1658 byl Kronborg ostřelován a dobyt Švédy, kteří ukořistili mnoho cenných uměleckých pokladů, mj. i okrasnou fontánu z časů Frederika II.
V letech, která následovala, bylo zdokonalováno opevnění zámku proti pozemnímu útoku ve tvaru královské koruny, práce byly dokončeny r. 1690. Zámek nicméně poté již nebyl využíván jako královské sídlo a v roce 1785 zde byla zřízena kasárna (mnoho pokojů bylo upraveno dle potřeby). Armáda zámek opustila v roce 1923, poté zámek prošel rekonstrukcí a byl obnoven do původní podoby. Od roku 2000 patří mezi památky světového dědictví UNESCO.
Interiér zámku je poměrně skromně zařízen nábytkem, převážně holandským ze 17. století. Míčovna - banketní sál (62 x 11 m) patří mezi největší v severní Evropě. Sál byl původně vyzdoben čtyřiceti gobelíny s vetkanými podobiznami 100 dánských králů, které nechal vyrobit kolem r. 1580 Frederik II. Tapiserie utkal Hans Knieper z Antverp. Ničivý požár přečkalo jen 7 gobelínů.
Zámecká kaple má dřevěný interiér, vyřezávaný, silně zlacený. Součástí zámku jsou i kasematy, jež sloužily jako sklad potravin i jako věznice pro politické vězně. Zde sedí socha spícího Holgera Dána (Holger Danske), národního symbolu Dánska, kterou vytvořil r. 1907 dánský sochař Hans Peder Pedersen-Dan.
5 fotek, srpen 2010 až únor 2012, 16 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
JgersprisSlot (DK)

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron