Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)

reklama

budov  1
38 fotek, 7.4.2018, 105 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Budov - Nový zámek Budov postavil r. 1897 Franz Klieber poté, co mu jeho otec Johann Klieber (jako mladšímu synovi) koupil r.1830 starý zámek (dnes již neexistuje) s velkostatkem. Patro budovy kolem r. 1900 secesně upraveno. Roku 1945 byl zámek zestátněn, poté byl spravován JZD Věrušičky. V současnosti nevyužit chátrá.
zihle  1
34 fotek, 7.4.2018, 216 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Žihle - Žihle patřila do roku 1238 králi Václavu I., od kterého ji tehdy výměnou za Kožlany získal plaský klášter. Od roku 1448 přešla jako zástava do rukou Jana Calty z Kamenné Hory, který ji připojil k rabštejnskému panství. U toho zůstala až do konce šestnáctého století, kdy roku 1595 zemřel jeho majitel Jaroslav Libštejnský z Kolovrat. Dědictví si rozdělili jeho synové, a Žihle připadla Mikulášovi Libštejnskému z Kolovrat, který z ní učinil centrum nového panství a nechal postavit tvrz. Už roku 1600 však Žihli prodal Václavu Chotkovi z Chotkova. Po něm ji zdědil syn Jiří Chotek z Chotkova, kterému byla roku 1622 za účast na stavovském povstání zkonfiskována a vzápětí prodána Heřmanu Černínovi z Chudenic. Nový majitel Žihli připojil natrvalo k petrohradskému panství. Přestal sloužit jako panské sídlo, a byl přestavěn na hostinec. Jednopatrový zámek tvoří obdélná budova krytá dvojitou valbovou střechou Ve středu sedmiosého hlavního průčelí se nachází bosovaný portál s otvory pro kladky padacího mostu. Za ním pokračuje průjezd, který prochází celou budovou. Fasády byly zdobené sgrafitem. Část prostor v přízemí včetně schodiště je zaklenutá neckovou klenbou. Při přestavbě okolo roku 1700 bylo výrazně upraveno první patro, přičemž z původní stavby zůstaly pouze obvodové zdi. Po roce 1945 zámeckou budovu využíval státní statek, který ji nechal roku 1970 opravit. Potom už nebyla udržována a postupně chátrá, dnes je v dezolátním stavu. Zámek je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.
novy_dvur  2
14 fotek, 7.4.2018, 62 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Nový Dvůr - Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století. V 60. letech 19. století přestavěn novorenesančně. Počátkem 20. století byl kolem zámku založen park. Za druhé světové války sloužil jako vězení pro polské zajatce. Za jejich pobytu byl podpálen a vyhořel. V roce 1958 přebudován na arboretum.
24 fotek, 7.4.2018, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, kultura
Mariánský Týnec - proboštství cisterciáků s kostelem Zvěstování Panně Marii. Osada Týnec je poprvé zmiňována v darovací listině Romana z Týnce plaskému klášteru v roce 1230. Plaští cisterciáci zde vybudovali poutní kostelík, pro nějž byla v 1.pol. 16.stol. zhotovena soška P. Marie a anděla Zvěstování. Po 30.leté válce byl značně zchátralý objekt opraven v duchu raně barokním, přistaven ambit a v roce 1699 opatem Ondřejem Trojerem zřízeno proboštství. Za opata Eugena Tyttla bylo přistoupeno k výstavbě nového areálu, jehož projektantem se stal J. B. Santini. Základní kámen byl položen v roce 1711, stavba však nebyla nikdy podle projektu dokončena. Dominuje jí kostel Zvěstování Panny Marie postavený na půdorysu řeckého kříže, a na jihu k němu přiléhá jednopatrová budova proboštství na půdorysu písmene T sestávající z tzv. spojovacího a hlavního křídla. V bývalém refektáři v 1.patře je dochována fresková výzdoba znázorňující darování M. Týnice plaským mnichům, večeři cisterciáků s patronkou řádu P. Marií a portréty opatů. Ke kostelu na západní straně přiléhá ambit zdobený freskami F.J.Luxe znázorňující výjevy ze života P.Marie a cisterciáckého řádu (sv. Bernard z Clairveux). Po zrušení plaského kláštera Josefem II. přešel objekt do správy Náboženského fondu a poté do majetku Metetrnichů. Během té doby značně zchátral a počátkem 20.let 20.stol se propadla kupole na kostele. Poté se oprav ujímá Spolek pro záchranu Mariánské Týnice a na jeho činnost navazuje po r. 1950 nově zřízené muzeum. Rekonstrukce probíhá do dnešní doby.
11 fotek, 7.4.2018, 27 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Dvůr Kalec - Barokní zámek byl původně tvrzí kterou r. 1543 založil Viktorin Šanovec a která byla r. 1639 vypleněna. Na jejím místě v l. 1710–16 nechal opat E. Tyttl postavit nový barokní dvůr. Stavitelem byl M.O. Kondel. Po r. 1989 dvůr vrácen rodině Brčkově. Dispozice dvora Kalce je nejzvláštnější ze všech barokních dvorů plaských cisterciáků. Půdorys budov dvora tvoří proti sobě položená dvojice různě rozevřených "V". Ve vrcholu jednoho "V" stojí úzká vysoká ústřední budova, na níž navazují nižší krátká křídla. Tento zámeček je patrový, ústřední objekt nese navíc ještě tři patra sýpek. Ve vrcholu druhého "V" je brána, která měla původně půlkruhově zaklenutý portál. Po obou stranách brány jsou obytná stavení, od nichž vybíhaly užší chlévy a stáje. V 18. a 19. století byla před zámečkem rozsáhlá okrasná zahrada.
neznasov  2
87 fotek, 31.3.2018, 135 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Neznašov - nejstarší zmínka o vsi Neznašov pochází z r. 1407. Samostatný dvůr z tvrzí zde patrně vznikl po r. 1540 za Kořenských z Terešova. Zdeněk Terenský z Terešova se za stavovského povstání přidal na stranu odbojných stavů a jeho majetek byl jako konfiskát prodán Sezimovi z Vrtby. Po smrti posledního člena vrtbovského rodu, Karolíny, provdané Chermontové, zdědila Neznašov její dcera Filipína, provdaná za r. 1764 za Karla Bedřich Schütze. Tvrz však byla pro jeho velké dluhy v dražbě prodána a získal ji hrabě Prosper Berchtold z Uherčic. Neznašovská tvrz se ještě uváděla v r. 1757, ale hned za prvního Berchtolda byla okolo r. 1800 přestavěna v empírovém slohu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. A u zámku byl založen malý park. Ve druhé pol. 20.století byl majitelem zámku československý stát a byly v něm vojenské sklady, těžko říci co se v něm skladovalo či odehrávalo, jelikož těsné prostory zámku toho moc nenabízejí a to ješte v prvním patře bylo dost místností zmenšeno přepažením. Další zajímavostí je skryté schodiště do prvního patra a dosti původních sklepních prostor kam vedou vstupy skrytě pod podlahou. Nejspíše ČSLA vybudovala ze zámku cca 50m podzemní chodbu obdelníkového profilu směrem do parku. Vstup chodbou do zámku je zavalen a na druhém konci prostor začínající přetlakovými dveřmi je zatopen vodou. V současnosti je zámek opuštěný a chátrá.
15 fotek, 30.3.2018, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Koloděje nad Lužnicí (Mitrowicz) - V roce 1567 dal Adam Čabelický ze Soutic vystavět na břehu řeky Lužnice renesanční tvrz. V dražbě r. 1704 ji získal hrabě Václav Norbert Oktavián Kinský. Jeho dcera Marie Alžběta byla provdána za hraběte Františka Karla Vratislava z Mitrovic, čímž zámek přešel do vlastnictví tohoto rodu. František Karel dal tvrz přestavět na barokní zámek a byla přistavěna kaple sv. Anny. Ve vlastnictví Vratislavů z Mitrovic byl zámek až do r. 1943, protože v tomto roce vymřel rod po meči v osobě Evžena Wratislava. Jedinou majitelkou kolodějského zámku se stala jeho sestra Marie Terezie (1884-1961), která se provdala za svobodného pána Dercsenyi, majitele velkostatku v Dolních Počernicích. Po 2.světové válce byl Dercsenyiům v rámci revize pozemkové reformy (1947) majetek zestátněn. Zámek je jednopatrová budova s věží se zachovanými fragmenty sgrafit, pocházejícími z původní tvrze. Zámecká kaple je samostatným křídlem s vrcholně barokním průčelím. Do zámku se vchází bosovaným portálem. Při restituci v devadesátých letech 20.stol. získaly majetek dědičky dřívějších majitelů, Jana a Lucie Dercsenyiovy,které jej ale po částech rozprodaly. Zámek nyní patří společnosti Mitrowicz s.r.o., která pokračuje v rekonstrukci areálu a zpřístupnění veřejnosti.
6 fotek, 30.3.2018, 25 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Týn nad Vltavou - Ve městě byl nejdříve opevněný biskupský dvorec (snad již 10. stol.), později hrad (r. 1645 vyhořel). Někdejší arcibiskupský zámek byl vystavěn na náměstí, na místě tří měšťanských domů v l. 1695 - 1699, podle návrhu italského stavitele Antonia de Allfieri. Zámecká dvoupatrová barokní budova sloužila jako rezidence při příležitostných návštěvách pražských arcibiskupů a obydlí úředníků panství. V polovině 18. století existovala za zámkem hodnotná zahrada. R. 1796 zámek vyhořel, ještě téhož roku byl obnoven. Z této doby pochází vstupní portál zámku. Zámek později sloužil jako škola, v l. 1944 - 1955 se sem přestěhovalo Městské muzeum. Po 2. sv. válce bylo v přízemí sídlo MNV, v patře Městské muzeum. V současnosti muzeum s knihovnou a archivem využívá celou budovu.
stadlec  3
11 fotek, 31.3.2018, 40 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Stádlec - V obci Stádlec původně stála tvrz, která je poprvé připomínána v roce 1535. Stádlec byl v té době v držení rodiny Vítů ze Rzavého a to až do roku 1620. V roce 1629 byl prodán. V letech 1712-14 byla postavena zámecká kaple a při dalších stavebních úpravách koncem 1. poloviny 18. stol. byl původně trojkřídlý zámek přístavbou nižšího rizalitu s věží změněn na čtyřkřídlý s malým dvorem. Tak jako v době svého vzniku vypadal zámek i na poč. 20. století, kdy jej i s velkostatkem a anglickým parkem koupil známý český vynálezce František Křižík (1847-1941). Do zdejšího kraje jej přivedla stavba meziměstské elektrické železniční dráhy z Tábora do Bechyně v r. 1902. Do zámku ale přišeal až dožít. Po roce 1945 bylo v zámku zemědělské učiliště, což je dnes nejvíce patrné na novodobých přístavbách. V současné době jsou majiteli zámku potomci Jana Křižíka, kteří získali v restituci zámek zpět.
6 fotek, 31.3.2018, 149 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Chřešťovice - Na místě zámku stávala původně tvrz, která se poprvé připomíná k r. 1529. Zprávy o vsi máme samozřejmě ještě ze starší doby. Od poloviny 16. století patřila Kalenicům z Kalenic. Zda přestavba na renesanční zámek proběhla právě za jejich pobytu tady, nebo k ní došlo až později, zatím nemůžeme přesně říci. Celé 17. století se majitelé hodně střídali, až Chřešťovice koupil v r. 1695 Zikmund Ludvík Trauttmannsdorf, jenž je spojil s Protivínem. Od r. 1711 náležely Schwarzenbergům, kteří v r. 1719 přistoupili k barokním úpravám. Další stavební akce probíhaly v polovině 18. století, kdy mj. vznikly podpěrné pilíře v západním průčelí. Posledními výraznějšími změnami prošel zámek v r. 1819, tehdy zřejmě také došlo k částečnému zazdění nádvorních fasád.
7 fotek, 30.3.2018, 99 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Chvalešovice - Neznámo kdy se stala ves Chvalešovice s dvorem majetkem Lévy Malovce z Malovic z libějovické rodové větve. Když pak Léva zemřel (po r. 1523), jeho synové se nakonec dohodli v r. 1548 na rozdělení dědictví, při němž Chvalešovice dostal Zikmund, který si ve vsi vystavěl tvrz. Po jeho smrti r. 1597 převzal Chvalešovice starší syn Václav. Ten potom v r. 11 prodal Václavu mladšímu Malovci z Malovic na Dřitni chvalešovickou tvrz s dvorem a vesnicemi Chvalešovicemi, Malešicemi, Újezdcem. Lhotou, Sedlicemi a Lékařovou Lhotou. S dříteňským statkem byly Chvalešovice Malovci pro účast na stavovském povstání v l. 1618 - 1620 hned v r. 1619 zabrány a jako konfiskát prodány v r. 1628 Baltazaru Marradasovi spolu s ostatním rodinným majetkem Malovců. Renesanční tvrz stojící nad rybníkem je patrová budova podélného půdorysu, krytá trojí souběžnou střechou. Hlavní průčelí k jihozápadu vrcholí třemi ploštíty. Na jihovýchodním a jihozápadním nároží jsou arkýře se zbytky renesančních sgrafit. Místnosti v přízemí jsou klenuté, v patře se zachoval starý trámový strop. Brána ve věži je půlkruhovitě sklenutá. Příkop obklopující tvrz byl později zasypán, tvrz nebyla obydlena a sloužila jako sýpka. Po rodu Marradasů od r. 1661 v majetku Schwarzenberků. Při provádění první pozemkové reformy byly Chvalešovice Schwarzenbergům zabrány a v r. 1933 prodány rodině Vachoutově. Těm byly v r.1948 znárodněny (hospodařilo zde JZD), ale byly v r. 1992 vráceny zpět v restitucích rodině původních majitelů.
8 fotek, 30.3.2018, 31 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Vysoký hrádek - První zmínka o vsi Březí pochází z roku 1367, kdy vladykou Albertem z Březí vymřel tento rod a panství získali jeho příbuzní vladykové z Býšova. Jako první z nich se uvádí Oldřich v r. 1440. Před r. 1520 drželi Březí bratři Jan a Mikuláš Rendlové z Úšavy. Roku 1526 je Mikuláš prodal Janu Nebřehovskému z Nebřehovic a r. 1556 koupil tvrz Zikmund Malovec. Václav Malovec přestavěl r. 1805 své sídlo na zámek. Jeho syn František jej pak r. 1825 prodal Josefu Hirschovi. V vlastnictví jejich potomků pak byl až do r. 1945. Zámek je dvoukřídlá patrová budova. Uprostřed průčelí obráceného k jihu je dvoupatrová věž a v ní nad vchodem znak Malovců s letopočtem 1805 a písmeny WM (Václav Malovec). Po pravé, východní straně věže je patrové stavení s klenutým přízemím, zřejmě bývalá tvrz, v nárožích podepřená. Západní křídlo je přístavek z 19. stol. Ve druhém pol. 20. stol zámek patřil místnímu JZD. Po zahájení stavby jaderné elektrárny byl převeden do jejího vlastnictví a elektrárna jej vlastní dodnes. Celý zámek byl zrestaurován a slouží jaderné elektrárně jako školící středisko a sídlí v něm infocentrum JETE Temelín.
bzi  1
61 fotek, 30.3.2018, 153 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Bzí - Před koncem 14. století sídlili na zdejší tvrzi příslušníci drobného šlechtického rodu, z nichž jako první se v roce 1367 připomíná Mikeš z Bošilce a následuje Bohuněk ze Bzí. Rod bezských vladyků zůstal majitelem statku až do roku 1538. kdy zemřel poslední z nich, Adam Rouzim ze Bzí. O tři roky později koupil vesnici s panským sídlem Volf Hozlauer z Hozlau. Protože za jeho potomků se zde hospodářství příliš nevedlo, rozhodl se Vladislav Hozlauer v roce 1594 prodat statek Bohuslavu Kalenicovi z Kalenic. Bohuslav nechal zapsat Bzí své manželce Marianě a po její smrti převzala majetek roku 1602 na základě Kalenicovy závěti Magdalena z Tetova, která zde žila spolu se svým manželem Albrechtem Hložkem ze Žampachu. Od své matky Magdaleny koupil Bzí s veškerým příslušenstvím v roce 1623 Mikuláš Bohuslav Hložek ze Žampachu. Když potom roku 1649 bezské zboží prodával, byla zdejší tvrz popisována jako spálená. Novým držitelem se stal Karel Adam Lev z Říčan, ale jen na velmi krátkou dobu, neboť již počátkem roku 1651 postoupil Bzí Jetřichovi z Grmersheimu a Harpershofu. Za něho došlo roku 1655 k přestavbě poničené tvrze na barokní jednopatrový zámek o čtyřech křídlech s rozměrným sálem v patře. Tuto přestavbu připomíná kamenný alianční znak Jetřicha a jeho manželky Voršily umístěný nad vstupním portálem. Jetřichova smrt bez přímých potomků vyvolala v roce 1666 mezi dědici spor, jehož řešení po čtyřech letech vyznělo ve prospěch vdovy Voršily. Na smrtelném loži pak Voršila odkázala majetek svému druhému choti Tillemannovi k Kapellenberku. Ten však ještě v témže roce (1672) prodal Bzí s tvrzí, dvorem a dalším příslušenstvím knížeti Janu Adolfovi I. ze Schwarzebergu. Za Schwarzenbergů došlo k rozšíření zámecké zahrady a roku 1754 i k úpravě zámku, aby mohl být obýván knížecí rodinou. Sídlili tu rovněž úředníci bezského statku, který byl zpočátku spravován samostatně a teprve v roce 1898 přičleněn k třeboňskému velkostatku. Po druhé světové válce připadla zámecká budova státnímu statku, byla využita k hospodářským účelům a značně zchátrala. Na zámku se natáčela Svatba upírů, ale to byl ještě v jiném stavu.
zalsi  2
18 fotek, 30.3.2018, 52 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zálší - Poprvé objevujeme Zálší jako majetek Rožmberků v roce 1354. Přes Hozlauery z Hozlau ( 1541 – 1586 ) ho získal Jiří Vratislav z Mitrovic, který si tu pravděpodobně vystavěl menší renesanční tvrz. Ta byla roku 1724 přestavěna na barokní zámek, jak dokládá alianční erb Františka Karla Vratislava z Mitrovic a jeho manželky Marie Alžběty Kinské na fasádě budovy. Později však začal zámek chátrat, nebyl pravidelně obýván. Barokně upravená budova zámku, původní renesanční tvrze s kaplí sv. Václava a s přistavěným barokním kostelem Navštívení Panny Marie.
11 fotek, 29.3.2018, 36 zobrazení, přidat komentář | auta, koníčky, sport
Důstojné zakončení Výstavy luxusních vozů 2018 v pasáži Černá růže http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/vystava_luxusnich_vozu_2018_pasaz_cerna_ruze/ ) v podobě Porsche GT2RS a GT3RS.
116 fotek, 25.3.2018, 72 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, koníčky, sport, zábava, zvířata
Ladies Polo Day - Pecinov 24.03.2018 #GILLPOLO. Turnaj pouze pro dámy konaný poprvé v České republice klubem GILL POLO.
strizkov  2
46 fotek, 24.3.2018, 115 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Střížkov - Zámek byl postavený kolem roku 1907 na místě původního z let 1818, který vlastnil Karla Ignáce Drahotína Villaniho. Karel Drahotín Villani (23. ledna 1818 Sušice – 24. března 1883 Střížkov, obec Struhařov), vl. jm. Karel Bartoloměj Ignác baron Villani de Pillonico, byl český šlechtic, liberální politik, vlastenec a básník. Villani byl aktivním účastníkem revolučního hnutí v roce 1848 v Praze. 11. března se konala schůze ve Svatováclavských lázních, která jej zvolila do 24členného petičního výboru. Stal se velitelem českého ozbrojeného sboru – Svatováclavského bratrstva, později přejmenovaného na Svornost. Využil přitom svých vojenských zkušeností. Snažil se vést tuto organizaci v liberálním duchu a vylučoval z ní radikální jedince, kteří chtěli vyvolat ozbrojené povstání. V tomto smyslu mělo pomoci i přejmenování na Svornost, čímž chtěl získat pražské Němce na svou stranu a rozptýlit jejich obavy. Jeho snahy o klidný průběh revoluce ale narazily na odpor radikálních studentů, vedených Josefem Václavem Fričem. Ti získali ve Svornosti převahu a 12. června vyvolali svatodušní bouře. Villani odešel na Malou Stranu, kde byl 14. června zatčen a uvězněn v Jiřském klášteře na Pražském hradě jako jeden z domnělých vůdců revoluce. Byl několikrát vyslýchán a jeho sídlo prohlíženo Windischgrätzovými vojáky; žádné důkazy protistátní činnosti se ale nenašly. Krátce po 14. září 1848 byl propuštěn na amnestii. Přestěhoval se z Prahy do Střížkova, kde žil pod policejním dohledem. Ve Střížkově se znovu zapojil do regionálního politického a společenského života, i když zpočátku omezeně z důvodu politické perzekuce. Mnoho času také věnoval správě statku, který bylo nutné postavit na nové ekonomické základy po zrušení roboty. 28. dubna 1861 po pádu Bachova absolutismu byl ukončen policejní dohled nad Villanim, což mu otevřelo další možnosti zapojení do regionální politiky. V letech 1865 – 1869 byl benešovským okresním starostou. Roku 1867 se stal poslancem Českého zemského sněmu za Benešov, Neveklov a Vlašim. V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo. Villaniho manželka Matylda organizovala v Praze i Střížkově „salon“, pravidelná přátelská setkání významných osobností v reprezentativní místnosti domu pod vedením majitelky domácnosti.
15 fotek, 24.3.2018, 383 zobrazení, přidat komentář | cestování, dokumenty, koníčky, práce, příroda
Štola na Chlumu - (Štola Kaverna Václavice) Její původ je pravděpodobně z větší části umělý a zřejmě zde v době rozvoje řemesel na konopištském panství hledali rudy. Hned za vchodem najdete jezírko s tmavě červenou vodou, údajně hodně hluboké. Barvu nejspíše způsobují mimojiné oxidy kovů a původní horniny bohaté na uran. Za II. světové války, bylo celé okolí Chlumu obsazeno jako cvičiště SS a Wermachtu. Byla řada teorií o tom, jaké poklady či dokumenty skrývá dno Kaverny. Na konci devadesátých let minulého století Kavernu navštívil i známý český hledač pokladů a průzkumník, pan Mužík, a prováděl pátrání v prostorách jeskyně, údajně bezvýsledně. Dodnes se traduje zpráva potapěče, který v neoprenové kombinéze zkoumal zatopené dno jeskyně a který po vynoření z vody prohlásil : Nechci o tom mluvit, ale nikdo na světě mě už nedonutí, abych se tam znovu potopil.
visnovka  3
52 fotek, 10.3.2018, 324 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, koníčky, práce
Višňovka - První metry štoly jsou pozůstatkem staré hlubinné těžby písku a hledání slojek uhlí jak se zadařilo v nedalekém Hloubětíně. Původ je pravděpodobně z 18. století. Od nových prostor je dělí cihlová zeď. Do vlastního krytu vede severním směrem dlouhá Uhelná chodba.Cesta směrem od letistě byla pravděpodobně myšlena jako únikový východ. Kryt vybudovali Němci za války jako protileckou ochranu pro personál kbelského letiště. Kryt tvoří 2 podlouhlé sály, Německý a Bahnitý, propojené na obou koncích spojovacími chodbami a 3 postranní sálky. Hlavní východ do prostoru letiště vedl ze severní strany Německého sálu několikrát zalomenou chodbou se schodištěm. Dnes je chodba za třetím zalomením zavalená.
57 fotek, 3.3.2018, 430 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, práce
Ejpovické vodní tunely - Více jak 1500m dlouhé 2 souběžné celobetonové tunely každý o průměru 5 metrů u Ejpovic, kterými byl v 50-60.tých letech 20.století sveden tok řeky Klabavy mimo prostor důlní těžby v železnorudném lomu. K jejich slavnostnímu otevření došlo 31. května roku 1960. Tunely dnes protéká voda jen při povodních. Ložisko se těžilo a proto řeka Klabava musela být odkloněna do podzemních tunelů pod kopcem Hradiště. Po skončení těžby v roce 1967 byla řeka vrácena do původního koryta a lom byl zatopen. Na oboustranách k tunelům vede náhon, který je rozdělen na dvě části a sveden do nových betonový koryt. Před jedním z tunelů je vidět torzo stavidla. Na portálu levého tunelu jsou znaky firmy Výstavby Kladenských dolů. Tunel je 1600m dlouhý. Portál pravého tunelu nese tři pěticípé hvězdy a letopočet stavby 1958 - 1959, jeho délka je skoro 1700m. Tunely jsou dodnes zachovalé. Velká voda se jimi valila při povodních v roce 2002 a v roce 2005 sem byla řeka svedena úmyslně, aby mohly proběhnout práce na opravě původního koryta řeky. Oba tunely slouží jako zimoviště velkému počtu netopýrů.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.