Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)

reklama

vikstejn  0
7 fotek, 3.7.2010, 27 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Vikštejn - hrad vznikl asi v polovině 13. století. Sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 ho nechal slezský zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. Hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.
valdek  0
42 fotek, listopad 2010 až duben 2014, 66 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování
Valdek - zříceniny raně gotického hradu z doby kol. r. 1260 založeného Buzici, za Běškovců z Běškova r. 1346 obléhán. V 16. st. hrad rozšířen o druhý renesanční palác, již r. 1623 byl ale pustý. Dochována gotická věž, palác a mladší opevnění s předhradím.
tyrov  0
7 fotek, 17.7.2010, 29 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování
Týřov - Zřícenina hradu. Zakl. Václav I., hrad hotov k r. 1249. Za Jana Lucemb. zast. Vilémovi z Valdeka. R. 1333 vykoupen Karlem IV. Další maj. Aleš Holický ze Šternberka, Jošt z Ensidle. Význ. oprava poč. 16. stol. Postupné upadání hradu, r. 1575 pustý.
sumburk  0
20 fotek, listopad 2010 až březen 2014, 54 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Šumburk - Mohutné zříceniny hradu založeného Vilémem ze Šumburka ve 30. let. 14. stol. (první zmínka z r. 1435), a přestavěného Fictumy na počátku 16. stol. Opuštěn po požáru po r. 1550. Dochovány zbytky mohutné obytné věže, hradby s baštami a zajímavá brána.
vlctejn  0
6 fotek, 15.11.2010, 35 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Vlčtejn (Vildštejn) - zřícenina hradu z 13. stol. Původní dřevěný hrad nechal postavit Holen z Vlčtejna. Po roce 1360 přestavěn Rožmberky do dnešní podoby. Hrad často střídal majitele a zpustl po roce 1872. Restaurován ve 40. letech 20. stol.
zasadka  0
3 fotky, 6.11.2010, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zásadka - původní tvrz ze 14. století byla přestavěna na renesanční dvoukřídlý zámek na přelomu 16. a 17. století Zikmundem Vančurou z Řehnic a Václavem Budovcem z Budova. Postupně upadá po požáru v roce 1790.
zlenice  0
28 fotek, říjen 2010 až říjen 2015, 81 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zlenice (Hláska) - Zřícenina hradu založeného kolem roku 1318 jako sídlo pánů ze Zlenic. K jeho zániku přispěly poděbradské války v letech 1463–1465.
strecno  0
12 fotek, 4.7.2010, 49 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Strečno - Hrad postavil Matúš Čák Trenčianský na přel. 13. a 14. stol., poté v majetku mj. Pongrácovců z Liptov. Mikuláše či Löwenburgovců. V 17. stol. útočištěm Thökölyho povstalců – pobořen vojsky Leopolda I. a poté chátral. Koncem 20 stol. zrekonstruován.
sternberk  0
5 fotek, 3.7.2010, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Šternberk - Romanticky upravený gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Poničen za husitských válek, za třicetileté války a požárem roku 1578. Opraven a přestavěn roku 1886 za Jana ll. z Lichtenštejna. Dnes hrad spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
sovinec  0
8 fotek, 3.7.2010, 36 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Sovinec - Rozsáhlá hradní pevnost se složitým stavebním vývojem od 14. do 17. stol. Majetkem řádu německých rytířů od r. 1642.
skala  0
8 fotek, listopad 2010 až únor 2016, 44 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování
Skála - Zřícenina hradu založeného ve 14. stol. Vilémem, synem pána Děpolta ze Zbiroha. Od roku 1600 se uvádí již jako pustý. V r. 1658 na císařův příkaz byl hrad Sklála pobořen, aby nemohl sloužit jako opěrný bod nepříteli.
selmberk  0
86 fotek, červenec 2010 až duben 2017, 118 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Šelmberk - hrad založený pány ze Šelmberka před rokem 1318. V 15. století často měnil majitele a v polovině 16. století prodělal renesanční přestavbu. Křídlo nově postavené zámecké budovy přetnulo i hradní příkop. V 17. stol. se uvádí jako pustý.
radyne  0
5 fotek, 15.11.2010, 24 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Radyně - Zřícenina hradu založeného v pol. 14. stol. Karlem IV. V husitských válkách hrad zastaven a koncem I5. stol. zpustl. V 16. stol. opuštěn. Postupně opravován.
4 fotky, 20.11.2010, 68 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Rabštejnek - Zříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.
potstejn  0
12 fotek, červenec 2010 až květen 2013, 37 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Potštejn - Zřícenina gotického hradu, založeného Prockem z rodu Drslaviců koncem 13. stol. V 16. stol. přestavěn a rozšířen Vilémem z Pernštejna, v 17. stol. opuštěn. V 18. stol. upraven hrabětem Harbuvalem de Chamaré.
9 fotek, 4.7.2010, 29 zobrazení, 1 komentář | architektura
Oravský hrad - Hrad z konce 13. stol., vystavěný na dominantním skalním bradle a jeho terasách nad řekou Oravou. Výrazného rozvoje a přestaveb se dočkal od poloviny 15. stol. do 1. třetiny 17. století za krále Matyáše Korvína, Jana z Dubovce a rodu Thurzů. Dnes sídlo Oravského muzea a stálé hradní expozice.
oheb  0
10 fotek, 20.11.2010, 26 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Oheb - Zřícenina hradu z přel. 14.–15. stol. R. 1405 majitelem Ješík z Popovce, poté Petr Zmrzlík ze Svojšína. Za husit. válek Hynek Krušina z Lichtemburka, poté Hertvík z Rušínova. Od r. 1455 Trčkové z Lípy, kteří ho výrazně přestavěli. R. 1499 opuštěn.
5 fotek, 2.7.2010, 31 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Nové Hrady - Rokokový zámek Jana Antonína Harbuvala de Chamaré, někdy nazývaný malý Schönbrunn. Vystavěný v l. 1774-1777. Po 2. sv. válce zestátněn, po r. 1989 vrácen rodině původního majitele, r. 1997 koupen rodinou Kučerových. Celý areál postupně rozsáhle rekonstruován, od r. 2001 přístupný veřejnosti.
lichnice  0
12 fotek, 20.11.2010, 26 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Lichnice - Zřícenina raně gotického hradu založeného ve 13. stol. jako královský hrad v místech hradiště Světlík. Od r. 1261 majetek Smila z Ronova. V 15. stol. rozšířen, často obléhán a dobyt. V 16. stol. byl za Trčků přestavěn. Po třicetileté válce opuštěn, po r. 1700 zříceninou.
kosumberk  0
8 fotek, 2.7.2010, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Košumberk - Zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. (se zachovanou částí renesančně přestavěného paláce). Rozšířen za vlády Diviše Slavaty z Chlumu v roce 1544. Po požáru v roce 1573 renesančně upraven. V 17. stol. poničen nájezdy Švédů.

Komentáře

přidat komentář