Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :)


reklama

14 fotek, 24.9.2016, 34 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, města, zvířata
Kladno - Zámek (Galerie kladenského zámku) , roku 1566 horní tvrz přestavěna na zámek, po roce 1705 barokně přestavěn architektem Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem do dnešní podoby. Zrekonstruován byl v 90. letech 20. stol. a sídlí v něm Zámecká galerie města, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a pobočka Městské knihovny Kladno. K objektu přiléhá zrekonstruovaná zámecká zahrada s medvědáriem. Současné muzejní expozice ukazují nejen historii Kladenska, ale sklepení je upraveno jako důlní štola, typické pro tento region.
130 fotek, 18.9.2016, 91 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, lidé, události, zábava
Rytířské půtky na tvrzi 2016 - 17.09.2016 - Tvrz Malá Dobrá. Divadelní a šermířská vystoupení v podání společnosti života středověkého W – Arlet. Své umění předvedou taneční skupiny Saltatori Reginae Beatrix (dvorské i měšťanské tance z období gotiky) a Lavyaana (orientální tance) i Fakír Magmin. Slavnost za podpory obce Velká Dobrá a rodiny Rakoušových, majitelů tvrze Malá Dobrá (http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/mala_dobra).
12 fotek, 17.9.2016, 51 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Malá Dobrá - Původně věžová tvrz připomínána r. 1398 jako sídlo Drchy z Malé Dobré. V pol. 16. stol. obnovena Jiřím Ždárským ze Ždáru. V r. 1696 přeměřena na sýpku. V této podobě se dochovala jako součást hospodářského dvora dodnes. Původně měla tvrz charakter obytné gotické věže ze 14. století. Při přestavbě v době renesance byla původní čtvercová věž snížena a dostavěna na malý obdélníkový palác. Při další přestavbě došlo k jejímu dalšímu snížení, prostor byl předělen nižšími stropy a původní okna byla nahrazena typickými malými obdélníkovými okénky barokních sýpek. Na jižním průčelí se dochovalo vnější schodiště, kryté stříškou.
nizbor 2
24 fotek, 17.9.2016, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Nižbor (Nižburk) - Barokní zámek poprvé zmíněn jako hrad, založený Otakarem II. v r. 1265. Dobyt husity r. 1425. V 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Následovala přestavba barokní v 18. stol. Hrad byl střediskem kraje a sídlem královského purkrabího. V dnes jediných přístupných prostorách pozdějšího zámku sídlí Informační centrum keltské kultury.
31 fotek, 11.9.2016, 57 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, příroda
Ostrov nad Ohří - V r. 1545 se připomíná zámek. R. 1650 začal Julius Jindřich sasko-lauenburský stavbu barokního zámku. Je to dvoupatrová, čtyřkřídlá stavba. Vpravo čtverhranná věž. V parku barokní letohrádek. U vchodu do parku stojí Bílý dvůr – tzv. Palác princů. ámek Ostrov byl na přelomu 15. -16.století přestavěn Kašparem Šlikem na renesanční zámek, který sloužil jako rezidence ostrovské větve hrabat Šliků.V první polovině 17.století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou sasko- lauenburským.Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav prováděných v průběhu 19. a 20. století. Po roce 1918 sloužil zámek především jako sídlo české školy, poštovního úřadu, lesní správy a také zde sídlil menší vojenský útvar Československé lidové armády. Po Mnichovu zřídili nacisté v zámku první koncentrační tábor v pohraničí.V roce 1945 byl postupně využíván pro administrativní a hospodářské účely.V posledních letech byl sídlem střední průmyslové školy.Po rekonstrukci, která probíhala v letech 2012-2014, zde sídlí Městský úřad Ostrov a informační centrum.
30 fotek, 11.9.2016, 109 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, ostatní
Jáchymov Štola č. 1 - Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1.7.1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1.9.1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca. 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů. Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo dne 1.12.1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce. Štola připomíná nejen způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách těžce pracovat.
34 fotek, 11.9.2016, 44 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
kostel Nanebevzetí Panny Marie - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen před r. 1358 oseckým klášterem. V letech 1729–1732 byl kostel nákladem Černínů barokně přestavěn podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky a současně byla vybudována fara a hřbitov s márnicí. Kostel byl jako poutní chrám rekonstruován r. 1931. Po začlenění do vojenského újezdu Hradiště byl kostel v r. 1953 zabaven církvi a přešel do vlastnictví armády. Hlavní oltář byl spálen s odůvodněním, že pro jeho velikost a napadení červotočem není možno jej odvézt jinam. Kostel byl změněn ve vojenské skladiště řepky. V r. 1966 zřejmě v důsledku úmyslného zapálení vyhořel a změnil se ve zříceninu. Ruinou se stala i fara a kostnice. Od r. 2003 je kostel postupně stavebně zajišťován.
9 fotek, 10.9.2016, 120 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Lobkowiczké mauzoleum - Zřícenina nedostavěné hrobky rodu Lobkoviců, často nesprávně označované jako kaple. Projekt v barokním stylu navrhl architekt vídeňského dvora Andreas Altomonte. Výstavba hrobky byla započata v roce 1753, stavbu však provázely četné nešťastné události a tak se stala zdrojem pověr o čertu. Hrobka proto nebyla vůbec dokončena.
Do dnešní doby se z kruhové stavby s předsíní zachovaly obvodové zdi. Dnes je pro ni používán název Čertova kaple.
7 fotek, 10.9.2016, 178 zobrazení, přidat komentář | cestování, ostatní
Stará štola Jezeří - Středověká podzemní štola byla objevena v 70. letech 20. století při průzkumu předpolí rozšiřovaného uhelného lomu Československé armády. Štola je důkazem těžby železné rudy v této oblasti, která se do té doby pouze předpokládala. Německé označení bývalé obce v blízkosti Jezeří bylo Eisenberg, tj. Železná hora. Štola je 62,5 metrů dlouhá, široká většinou 80 až 100 cm.
10 fotek, 11.9.2016, 144 zobrazení, přidat komentář | cestování, ostatní
Štola Victoria (Victoria Stolln) se nachází ve svahu pod hradním vrchem (http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/lauterstein) v JV části obce Niederlauterstein na levém břehu potoka Schwarze Pockau. Od mostu přes potok pod hradem k ní JZ směrem vede značená zpevněná cesta zvaná Schusterweg. K novodobému vstupu do štoly sestoupáme po několika kamenných schodech. Úvodní část štoly je volně přístupná a opatřená elektrickým osvětlením. Štola vede cca 10 m S směrem, a poté se v pravém úhlu stáčí k Z, kde po 25 m končí celkovým závalem, který byl v r. 2010 zajištěn betonovou plombou. Žíla patří k bismut-kobalt-niklové formaci, která může obsahovat výrazný podíl stříbra. Ve vzdálenosti cca 3,60 m od ústí štoly lze spatřit pegmatitovou čočku. Tato červená lesklá usazenina se skládá převážně z živce, křemene a křídy. V blízkosti Viktoriiny štoly byla v l. 1950-1951 ražena průzkumná bismutová štola dosahující délky 300 m. Průzkum byl ale neúspěšný a štola byla zavalena. Nadále z ní však vytékala voda, která způsobovala podmáčení cesty. Proto zde vlastivědný spolek zřídil v l. 2007-2008 studánku, jež vodu jímá. Studánka v podobě ústí štoly je nazývána Mundloch Wismutstolln.
12 fotek, 10.9.2016, 67 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Lauterstein - Kamenná hradní dispozice byla centrem panství, prvně je písemně zmíněna roku 1304 pod tehdejším názvem „Luttirstein“. Kdo byl ale jejím stavitelem, je dodnes nejasné. Jednotlivé části staveb, rozsahem nevelké zříceniny, se nám kupodivu dochovaly stojící až z doby třicetileté války, kdy byl celý areál byl v březnu 1639 Švédy zapálen a během tří hodin,vyhořel až do základů. Hrad Lauterstein byl vybudován na strmé skále nad levým břehem potoka Schwarze Pockau v JV části obce Niederlauterstein. Byl postaven k ochraně brodu přes potok Schwarze Pockau, jímž procházela tzv. Stará česká cesta, obchodní stezka, vedoucí z Lipska a Chemnitz do Prahy. Dispozice hradu byla jednodílná. Na JZ byl hrad od předpolí oddělen šíjovým příkopem a z J a SV strany jej chránila i parkánová hradba. Původní přístupová komunikace se nedochovala, ale je zřejmé, že vstup do hradního areálu byl veden jednoduchou kulisovou bránou v J obvodové hradbě mezi oběma palácovými křídly, situovanými ve V a Z části dispozice. V JZ části hradního areálu stojí mohutný válcový bergfrit o průměru 8,5 m a síle zdiva 3 m. Vstup do věže se nachází v úrovni prvního patra cca 5 m nad zemí a je zakončen portálkem s valenou klenbou na JV straně. Bergfrit je drtivou většinou své hmoty zasunut za čelní obvodovou hradbu. Severovýchodně od válcové věže se nachází hranolová obytná věž, vystavěná patrně na základech staršího paláce, jehož původní půdorysné rozměry byly cca 12 x 6 m. Prostor mezi věžemi byl ohrazen dělící zdí. Dnes je tudy veden novodobý přístup do hradu.
9 fotek, 11.9.2016, 32 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Freudenstein (Šlikův hrádek, Šlikovka) - Poměrně pozdě vybudovaný hrad; dohotoven kolem roku 1520 Štěpánem Šlikem na ochranu stříbrných dolů. Vznikl snad mezi lety 1517 a 1520 vypleněn vzbouřivšími se horníky, poté opraven. Po konfiskaci a nucené výměně Šlikovských majetků roku 1548 patřil králi. Nebyl již opravován a nakonec roku 1639 při obležení města Švédy byl i s posádkou rozstřílen děly. Po pozdější opravě sloužila věž hradu jako hláska - dnes známa jako rozhledna Šlikovka, druhá - menší - jako skladiště prachu.
9 fotek, 10.9.2016, 41 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Vápenka u Kovářské - Těžba a zpracování vápnitého dolomitu těženého ve dvou nevelkých lomech zde probíhala za Buquoyů od první poloviny 19. stol do let 1923-24. Vápno bylo používáno ke stavebním účelům a na hnojení. Dochovány dvě polygonální pece a trosky dalších budov.
12 fotek, 10.9.2016, 51 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Děpoltovice nový zámek - Zámek vznikl až v r. 1846, kdy jej dala vystavět tehdejší majitelka děpotovického zboží Anna Veithová, rozená z Kleistu. V pozdějších letech se vystřídala řada soukromých majitelů. Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova postavená v empírovém slohu. Přední křídlo orientované k silnici má v přízemí šest půlkruhových arkád. Zadní křídlo, obrácené do dvora, má ve střední ose mělký rizalit, opatřený trojúhelníkovým štítem. Zadní křídlo zámku je z části zaplněno nepořádkem z okolí, které tam nasklaďnuje tamní obyvatel, přední křídlo se již rozpadá.
doubi 1
9 fotek, 10.9.2016, 34 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Doubí - Se jménem hradu se lze setkat již v polovině 14. století. V roce 1447 byl dobyt. V 16. století byl renesančně přestavěn na zámek. V 17. století byl vybudován park s vyhlídkovou terasou. V letech 1739–1756 (za vlastnictví Julia Jindřicha a Josefiny Eleonory Mulcové z Valdova, rozené hraběnky Metternichové) zámek dostal barokní podobu a do půlkruhové bašty vnější parkánové zdi byla vestavěna barokní kaple, doložena písemně už roku 1700. Za svou dnešní podobu vděčí zámek architektu Františkovi Maderovi, který jej upravil koncem 19. století. V roce 1945 zde bylo velitelství Rudé Armády, poté sídla různých státních podniků. Dnes zde sídlí společnost Karel Holoubek - Trade group, a.s., která zámek kompletně zrekonstruovala na začátku 21. století. V areálu zámku je umístěno Muzeum Vánoc a kavárna.
8 fotek, 10.9.2016, 30 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Dalovice starý zámek - Starý zámek byl postaven v 1. polovině 16. století a sloužil jako panské sídlo až do 2. poloviny 19. století. Z historických dokumentů vyplývá, že vlastníky dalovického panství byl nejdéle rod Hiesserle (15. – 16. století), rod Schön von Schönau (18. – 19. století) a rod Riedl von Riedenstein (1871 – květen 1945). Po roce 1875 sloužil Starý zámek jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky. V roce 1899 Starý zámek vyhořel. Baron Friedrich Riedl von Riedenstein nechal v letech 1900–1902 zrekonstruovat Starý zámek v novějším stylu. V rámci rekonstrukce bylo přistavěno jedno patro. Vnější podoba Starého zámku se od té doby nezměnila. Po roce 1902 byla do 1. patra budovy umístěna část rozsáhlých sbírek německé, francouzské a anglické literatury rodiny Riedlů. V současné době zde sídlí Střední zemědělská škola Dalovice. Vlastníkem budovy je Karlovarský kraj.
11 fotek, 10.9.2016, 35 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, příroda
Dalovice nový zámek - Zámeček byl založen snad okolo roku 1875 a postaven v historizujícím slohu. Za stavitele jsou považováni Riedlové z Riedelsteina, kteří založili park západně od poplužního dvora. Původní park patřící ke starému zámku se podle katastrálních map nacházel na opačné straně, severně od budov poplužního dvora. Riedlové změnili Dalovice na průmyslovou obec. Zámek Dalovice patřil Riedlům z Riedelsteina až do roku 1945, kdy se stal majetkem československého státu. Dnes je v něm Střední odborná škola.

Körnerův dub - Tisíciletý Körnerův dub se řadí k nejstarším stromům na území naší republiky. Německý romantický básník Karl Theodor Körner, který se v roce 1811 léčil v nedalekých Karlových Varech, věnoval jemu i dalším dubům v dalovickém zámeckém parku báseň „Lied die Eichen“. Báseň dokonce dříve visela na kmeni dubu. Mladý básník podlehl válečnému zranění ve svých 22 letech. Majitelka zámku v Dalovicích, baronka Mathilde Riedl von Riedenstein, nechala v blízkosti dubu vytvořit Körnerovu bronzovou bustu k uctění jeho zásluh v boji proti Napoleonovi. V roce 1985 vypukl v dutině stromu požár a doutnal až do roku 1994.
6 fotek, 10.9.2016, 45 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Dalovice - tvrz - Gotická tvrz byla v 16. stol. opuštěna a prakticky zanikla. Až při archeologickém průzkumu prováděném v roce 1938 byly objeveny základy patrně její obytné věže. V té době se místu říkalo Hausbergl, nebo také Kellerbergl. Vlastní tvrziště je okrouhlé, oproti okolnímu terénu navýšené s plošinou o průměru asi 11 m. Obytná stavba má rozměry asi 6,7 x 6,9 m je z lomového kamene o tloušťce zdiva kolem 1,35 m. V přízemí tak vznikla místnost 4,0 x 4,3 m. Zda byla budova patrová se neví. Tvrz byla chráněna svojí polohou na hraně terasy a na jižní a západní straně suchým příkopem, dnes již sotva patrným. Tvrzište obklopují tři 600let staré duby.
55 fotek, 4.9.2016, 24 zobrazení, přidat komentář | cestování, zábava, zvířata
ZOO Chleby 04.09.2016
9 fotek, 4.9.2016, 44 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Libice nad Cidlinou - Slavníkovské hradiště z koncem 8. století. Ráz knížecího sídla s palácem, třemi chrámy, mincovnou, hospodářskými stavbami a železářskými objekty. V 11. století postaven nový palác. Poslední zmínky r.1130. Zachované základy paláce, kostela a vstupní brány.

Co a proč se v Libici stalo, již zřejmě nikdy nezjistíme. Podle Františka Palackého (potažmo Kosmase) nemají na svědomí vyvraždění Slavníkovců na Libici přímo Přemyslovci ale Vršovci, uvádí se, že Boleslav II. byl tehdy již nemocen a na dění ve státě již neměl příliš velký vliv. To mohl ovšem pro Kosmase být způsob jak sejmout vinu ze svého oblíbence Boleslava II. Mohlo jít jen o důsledek oslabení knížecí moci v době Boleslavovy nemoci, kdy si velmožové navzájem vyřizovali účty, mohlo jít o pouhou kořistnou výpravu.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.