Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
JP - Všechny fotografie jsou chráněny autorskými právy a jejich další použití, či šíření bez mého svolení je trestné. Popisy míst většinou převzaty z www.hrady.cz. Ja fotky nekomprimuju, to dela pak samo rajce. :( Kdo má o nějakou fotku v normální kvalitě zájem, nechť se ozve, domluva možná. :) Díky za návštěvu. :)

reklama

24 fotek, 21.5.2017, 12 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zabeltitz - Palais (Palác) - V místě dnešního paláce se nacházel opevněný vodní hrad, který byl 1565-1566 přestavěn do obytného paláce v renesančním slohu kurfiřtem Christianem I. Za třicetileté války 1637 byl Zabeltitz zničen Švédy. Oprav se spolu se sousedním Starým zámkem dočkal až po roce 1655. Poté opět sloužil jako lovecký zámeček. Od roku 1699 se zámek pronajímá, a pro neplacení nájmu se "majitelé" často střídají. V letech 1719 - 1723 vznikl kolem paláce barokní park. Princ Xaver Saský, žil na zámku do své smrti v roce 1806. V 19. století byl ostrůvek na kterém palác stál propojen s okolním parkem, zbyl je původní příkop v čele. Po roce 1945, palác sloužil dočasně jako útočiště pro evakuované osoby a jako dětský domov pro řecké děti. Od roku 1955, školicí centrum (Institut pro socialistickou vzdělávání v dopravě). Od roku 1989 vlastníkem německá železnice, která provedla stavební změny interiéu a používala jako školící středisko. Město Großenhain koupilo v prosinci 2010 Palais a okolní barokní zahrady.
15 fotek, 21.5.2017, 23 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Zabeltitz - Altes Schloss (Starý zámek) - Kurfiřt Christian převzal v roce 1588 panství Zabeltitz za 80.000 zlatých. Jeho zvláštní vášňí byl lov. Starý vodní hrad na ostrůvku Röder byl přestavěn; ale i tak pro velkolepé hony byl příliš malý. Bylo nutné vytvořit kapacitu pro ubytování hostů, zaměstnanců, dostatek místa k ustájení koní a ekonomické zázemí. Stavba nového zámku v renesančním slohu byla zahájena v roce 1588. Christian se dokončení nedočkal, zemřel v roce 1591. Správce panství dal z poloviny hotovou stavbu zastavit. Vdova po Christianovi I., Sophie neměla žádné prostředky na dokončení stavby. Až syn Christian II. roku 1598 dokončil stavbu svého otce. V roce 1949, se do Starého zámku nastěhovalo první Landambulatorium (ambulantní středisko z dob DDR). Dnes v zámku sídlí ordinace parktických lékařů, zubní ordinace, byty, kanceláře, matriční úřad. Lovecký sál slouží ke kulturním akcím.
strehla  3
47 fotek, 21.5.2017, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Strehla - Ještě předtím, než byl postaven hrad, bylo asi kolem roku 900 na tomto místě slovanské hradiště a chránilo říční brod. V konfliktu mezi německým králem Heinrichem II. a polským Bolesławem Chrobrym byl roku 1002 již uváděn hrad, spálen. Hrad se uvádí jako nejstarší v oblasti. Od roku 1064 byli majitelé hradu Biskupové z Naumburgu. Roku 1384 přešel hrad jako léno pánům z Pflugk a zůstal až do roku 1945 v držení rodu. Po vyvlastnění hradu po roce 1945 byl používán jako dětský domov a útulek pro umělce. Od roku 1994 je prázdný a v soukromém vlastnictví. Nejstarší části budov pochází z roku 1335, je jím rytířský sál jehož zřícenina je zachována mezi dvěma mohutnými věžemi, jejíž spodní části se datují od 13. do 14. století, pozdně gotické klenbové stropy v horních pokojích jsou z doby kolem roku 1530, sedlové střechy věží a věžičky byly přidány na konci 16. století. V 15. a 16. století byl hrad přestavěn na zámek, severní křídlo v roce 1890 přestavěno po požáru. Vstupní dvojbrána na předním nádvoří byla postavena kolem roku 1560. Na zámku se prolínají prvky pozdní gotiky s prvky renesance. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým krajinářským parkem s prastarými stromy.
14 fotek, 21.5.2017, 21 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Hirschstein - Zámek Hirschstein (také Neuhirschstein) vznikl přestavnou ze středověkého hradu na 25 metrů vysoké skále. Prameny uvádějí hrad již v roce 1205, ale je pravděpodobný jeho dřevěný předchůdce již v 10. století. Hrad sloužil jako strážní a spolu s dnes jim zaniklým hradem Zottewitz ne protější straně Labe strážili brod přes řeku. Až do roku 1497 nebyl hrad nijak zásadné využíván ani opravován, roku 1551 se obejvuje v listinách jako zámek Nau Hirstein. Až do roku 1590 se majitelé zámku z řad šlechticů z nedalekých Drážďan střídali. Po roce 1590 získal zámek Hartmann Pistoris a rod Pistoris se stal na dlouho dobu majiteli. V 17. století zámek podle vsi převzal jméno Hirschstein. V roce 1892, kapitán husarů Max Crusius z Großenhain koupil zámek a přestavěl v 1893/94 a modernizoval. Po jeho smrti v roce 1907 žila na zámku jeho žena. Během druhé světové války byly všechny umělecké skvosty ze zámku převezeny do Drážďan, kde byly uloženy. Dne 7. října 1943, se zmocnilo zámku SS. 6. června 1944, Spojenci přistáli ve Francii, byl belgický König Leopold III s rodinou zadržen a na rozkaz Himmlera převezen na Hierschstein, zde byl pod přísným dohledem SS držen do 6. března 1945. Po válce byla v prostorách vojenská nemocnice Rudé armády, poté 1949-55 jako dětský útulek, od roku 1957 jako dětská ozdravovna a rehabilitační klinika. V poslední době sloužil od roku 2000 do roku 2006 jako rehabilitační ordinace pro děti a mládež s psychosomatickými poruchami. Od roku 2009 je ve vlastnictví města Míšeň a postupně probíhá jeho rehabilitace.
rammenau  1
19 fotek, 21.5.2017, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Rammenau - Ernst Ferdinand von Knoch – komorník Augusta Silného – odkupuje v roce 1717 rytířský statek Rammenau od rodiny von Seydewitz, která upadla do konkursu a o čtyři roky později zahajuje novostavbu barokního zámku. Ten měl navrhnout Johann Christoph Knöffel. V roce 1744 prchá Knoch z důvodu své vysoké zadluženosti z Rammenau. Ještě nehotový zámek přechází do vlastnictví rodiny von Hoffmann. Ta dokončuje stavbu a po pozdvihnutí do šlechtického stavu v roce 1778 se nazývá »von Hoffmannsegg«. V roce 1788 získává statek Rammenau Johann Centurius von Hofmannsegg a v roce 1794 ho za 100 000 tolarů prodává svému švagrovi Friedrichu von Kleistovi, pruskému rytmistrovi. Ten nechává řadu místností přestavět ve stylu klasicismu a symetrickou zahradu upravuje na krajinný park v anglickém stylu. V roce 1820 získává Johann Centurius von Hofmannsegg zámek zpět. O 59 let později jej odkupuje od rodiny von Hoffmannsegg Hans Curt Christoph Ernst von Posern. Během první světové války je barokní zámek využíván jako lazaret. V této době patřil Margaretě Gisele Gabriele Alexandře von Helldorf, rozené von Posern. Poté, co v roce 1945 obsadila zámek Rudá armáda, byla rodina von Helldorf během půdní reformy v sovětské okupační zóně vyvlastněna. Od roku 1951 jsou prostory zámku využívány pro školské účely, jako letní ateliér Vysoké školy výtvarného umění Drážďany a do roku 1962 jako venkovský studijní internát. Teprve v roce 1967 bylo otevřeno muzeum historie na zámku a stávající výstava, jejímž tématem je Johann Gottlieb Fichte, byla rozšířena o kapitolu ze zámeckých dějin. V létě 1968 byla otevřena zámecká restaurace a Zrcadlový sál se začal využívat pro koncerty. Na počátku 90. let minulého století přešel celý areál v Rammenau do vlastnictví Svobodného státu Sasko a stal se Státním zámkem.
136 fotek, loni na jaře, 245 zobrazení, 1 komentář | auta, koníčky, sport, události, zábava
4. sraz vozů značek Rolls-Royce a Bentley v České republice + další classic cars. 13.5. 2017 Historický špejchar PRAHA - DUBEČ.
71 fotek, 8.5.2017, 87 zobrazení, 2 komentáře | auta, koníčky, ostatní, zábava
38. ročník soutěž elegance historických vozidel, 8.5.2017, Roztoky u Prahy
trest  1
19 fotek, květen až červenec 2017, 58 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Třešť - Roku 1513 byla na místě zámku Vencelíky z Vrchovišť zbudovaná tvrz, která byla Kryštofem Vencelíkem koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. Realizaci provedl stavitel M. Grimm. Tímto tedy vznikla čtyřkřídlá budova s nakoso orientovanými nárožními věžemi a s arkádami. V rámci pobělohorských konfiskací zámek připadl rakouské šlechtě. Zámek po útrapách třicetileté války nechal opravit Kryštof z Herbersteinu. Do vzhledu zámku významněji zasáhly barokní úpravy Václava Eberharda z roku 1714. Přibylo tak jedno patro a ve vjezdu pod hlavní věží se objevil hodnotný raně barokní portál. A poslední úpravy zevnějšku, a to ty, které uvedly zámek do podoby, jak jej známe teď, proběhly roku 1860. Postarali se o ně Ferdinand a Leopold ze Sternbachu. Jejich významem bylo v duchu historismu odstranit některé barokní prvky a navrátit zámku původní renesanční ráz. Poslední přestavby zámku proběhly v moderní době a týkaly se pouze interiéru, a sice jeho přizpůsobení hotelovému využití. V současnosti patří České akademii věd.
stemechy  2
6 fotek, 7.5.2017, 62 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Štěměchy - Zbytky tvrze z roku 1279 v majetku snad Hechtů z Rosic. Po rozboření Hynkem z Valdštejna r. 1408 uváděna jako pustá. Zachovalo se okrouhlé tvrziště o průměru asi 50m a zbytky zdiva a vodní příkop. Místo uzpůsobeno k pořádání kulturních akcí.
sadek  2
32 fotek, 7.5.2017, 78 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Sádek - hrad Sádek, kdysi zvaný též Ungersberk. Nejrannější zpráva o něm pochází z r. 1286, kdy jej vlastnil Štěpán z Uher; po něm patrně nesl hrad i své jméno Ungersberk. V r. 1312 se hradu zmocnil Jan Lucemburský, protože jeho posádka v čele s bratry Jimramem a Artlebem podle vyprávění Zbraslavské kroniky loupila po okolí, a 18 zajatých zločinců dal ihned popravit. Od r. 1387 drželi Sádek Šternberkové a od r. 1399 Valdštejnové. V r. 1430 dobyl hrad přívrženec husitů Hynek z Valče a odňal jej katolíku Jindřichu z Valdštejna. Majitel prý však dostal hrad zpět pomocí svého věrného spolubojovníka Bartoše z Mírova. V polovině 16. století Brtničtí z Valdštejna Sádek přestavěli v renesančním stylu. Od té doby jsou hradní křídla rozložena kolem hlavního podélného nádvoří s delší osou od východu k západu. Při rozdělení majetku Zdeňka Brtnického z Valdštejna mezi jeho tři syny Hynka, Jindřicha a Jana připadlo sádecké zboží Jindřichovi († 1589). Jeho žena Zuz Heltová z Kementu († 1593), dědička velkomeziříčského panství, je však svým druhým sňatkem převedla do rodu Berků z Dubé a z Lipé. Jejich syn Zdeněk Brtnický z Valdštejna byl vychován svými poručníky v cizině a svých statků se ujal teprve v r. 1602. Pro účast na stavovském povstání 1618 — 1620 mu bylo jeho jmění četně Sádku zkonfiskováno; on sám zemřel v r. 1623 ve špilberském vězení. Pak Sádek získali Cerboniové. V červnu 1643 obléhali hrad, hájený Vilémem Dubským z Třebomyslic, půldruhého dne Svédové pod velením generála Wittenberga. K odchodu prý je přiměl v noci starý hradní hlásný, který začal bubnovat zprvu slabě a pak stále silněji; Švédové se domnívali, že se blíží obleženým pomoc, a vyrazili k dalšímu pochodu. Tak byl Sádek uhájen. Roku 1694 zapálil hrad blesk a objekt vyhořel. Po požáru byl barokně upraven, přičemž byla snížena hlavní věž až ke krovu, vybudovány hospodářské budovy a obydlí, hradní kaple dostala štukovou výzdobu. Od té doby se podoba hradu v podstatě nezměnila. Po konfiskaci sloužil zámek jako základní škola, pro jejíž provoz byly provedeny četné utilitární a převážně nevhodné úpravy. Roku 2010 koupil zámek prominentní pražský právník Karel Muzikář a po odchodu školy (2014) započal s odtrňováním utulitárních zásahů, arch. průzkumem a rekonstrukcí. Část zámku má sloužit jako soukromá rezidence, avšak většina má být zpřístupněna veřejnosti.
rostejn  1
27 fotek, 7.5.2017, 48 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Roštejn - Hrad Roštejn, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výši 677 m v romantických lesích u vsi Doupě, pochází z poloviny 14. století. Vystavěli jej asi pánové z Hradce. Měl původně osmibokou věž s břitem, postavenou na skalisku, a k ní přiléhající hradní palác. Kolem r. 1353 byl obehnán gotickým opevněním s kruhovými baštami, z nichž se dodnes zachovaly zbytky hradeb; v době válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem bylo jeho opevnění rozšířeno. Jako sousední hrady byl asi pobořen za husitských válek. V r. 1477 však byl opraven a rozšířen hradní palác a předhradí. V r. 1536 získal Roštejn Volf Krajíř z Krajku, který jej ještě téhož roku prodal majitelům telčského panství. Nedlouho po r. 1570 Zachariáš z Hradce hrad přestavěl a zřídil zde své letní sídlo. Tehdy byl Roštejn zvýšen o jedno patro. Při přestavbě se zachovalo gotické klenutí a základy věží, především však zůstala uchována hranolová osmiboká věž, vysoká 28 m. V interiéru vznikl prostranný rytířský sál a hradní kaple. U hradu byla zřízena velká obora, která byla za švédského obléhání v r. 1643 značně poškozena. V druhé polovině 17. století byla obnovena (chovali se zde mufloni, daňci a černá zvěř), ale v r. 1902 zrušena a likvidována. V 18. století se hrad znovu upravoval. Kaple byla přebudována v barokním slohu a boční budova vyzdobena štukami. V r. 1864 jej maloval František Bohumír Zvěřina, přední český malíř–krajinář, rodák z Hrotovic (1835–1908). V r. 1915 hrad vyhořel, byl však opět restaurován – zejména po r. 1955.
okrisky  1
8 fotek, 7.5.2017, 26 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Okříšky - V Okříškách existovala již v době předhusitské zeměpanská tvrz (1375), která byla dávána lénem. V r. 1466 získal Okříšky s tvrzí a Petrovice rytířský rod z Hrochova, v jehož v1astnictví zůstaly skoro 100 let. Tehdy byla tvrz přebudována v pozdně gotickém stylu. Koncem 16. století byla tvrz přestavěna v renesanční zámek vyzdobený sgrafitovou fasádou, která zůstala uchována i pod pozdější barokní omítkou. Počátkem 17. století náležel nově vybudovaný zámek Jiřímu Rechenberkovi ze Želetic, který upravil nádvorní průčelí. Poté se jeho majitelé často střídali, až jej v r. 1751 získali brtničtí Collaltové, kteří připojili Okříšky k brtnickému panství. Zámek pak byl barokně přestavěn; charakteristické je zejména barokně členěné průčelí. Od r. 1999 je zámek majetkem městyse Okříšky a užíván jako kanceláře.
lesonice  1
11 fotek, 7.5.2017, 51 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Lesonice - Stavba tvrze je zde doložena roku 1364. Páni z Čechtína, majitelé lesonického panství, nechali tvrz v 2. polovině 16. století přestavět na renesanční zámek. Od roku 1823 náležel zámek s panstvím Reichenbachům, kteří se psali s přídomkem z Lesonic. Za nich byl renesanční zámek kolem roku 1830 zbourán a na jeho místě vystavěny dvě budovy nového, klasicistního zámku. Od té doby zámecké budovy sloužily k občasnému pobytu panstva a hlavně jako kanceláře pro správu panství. Roku 1890 byla v budově zámku zřízena obecní škola. Roku 1950 bylo v levém zámeckém křídle zřízeno lesnické učiliště, poté odloučené pracoviště SOU řemesel a služeb Moravské Budějovice a v pravém křídle zdravotnické středisko a základní škola, která byla v roce 1975 zmodernizována. Nyní je v budovách ubytovna, základní škola, pošta, byty a kanceláře a drobné provozovny.
knezice  1
12 fotek, 7.5.2017, 22 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Kněžice - První písemná zmínka o Kněžících je z roku 1222. Ve starých pramenech je v obci vzpomínán hospodářský dvůr – tvrz snad z poloviny 14. stol., kterou vybudovaly Hrutovicové. Podle některých autorů tvrz zanikla koncem 15. stol. Podle jiných autorů byl na místě tvrz snad již v 15. století postaven lovecký zámeček. Podle jiných autorů zámek postavili Valdštejnové až 80. letech 16. stol. Jisté je, že za nejstarší část zámku je pokládána budova s věží. Do Bílé hory byly Kněžice v majetku rodu Valdštejnů a později až do roku 1945 byly v majetku rodu Collaltů. Ti se podíleli jak na barokních úpravách z počátku 18. století, kdy byla přistavena první boční věž, tak na úpravách z konce 18. stol., kdy byla přistavena druhá boční věž. Dnes je zámek majetkem obce a slouží jako sídlo Obecního úřadu.
janstejn  1
17 fotek, 7.5.2017, 62 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Janštejn - Počátky hradu Janštejna jsou pro nedostatek pramenů nejasné. Jisté je, že vznikl kolem r. 1315, když se počalo tvořit počátecké panství, původně náležející k Moravě. Štepán z Březnice prodal v r. 1358 Janštejn s městečkem Počátkami a s jiným zbožím markraběti Janovi. Markrabě Jošt udělil toto zboží lénem Ondřeji z Meziříčí, jehož dědici Jan a Jaroslav, synové Jana z Meziříčí, prodali v r. 1383 hrad Janštejn, Novou Ves, Panské Dubenky, díl Jihlávky a dvůr pod hradem Jindřichu z Hradce. Hrad byl patrně rozbořen za husitských válek, kdy v okolí zanikla řada vesnic a osad. Nedaleko Janštejna, u Horních Dubenek, porazil 7. listopadu 1423 Menhard z Hradce oddíl táborského vojska vedený Janem Hvězdou z Vícemilic. V místech, kde se bojovalo, se dodnes nacházejí zbraně a podkovy. Dochovány skrovné zbytky hradu, dolní část okrouhlé věže a pozůstatek hradby.
chaloupky  1
8 fotek, 7.5.2017, 35 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Chaloupky - Lovecký zámeček byl postaven italským rodem Collalto v 17. stol. přestavbou původní lesovny. Collaltové ji získali po třicetileté válce v rámci konfiskace majetků Albrechta z Valdštejna (jako součást brtnického panství). V dobách morové rány v nedaleké Brtnici (pol. 18. stol.) vzniká v okolí zámečku osada Chaloupky. Po ní získává název i zámeček. Dneska se obec jmenuje Nová Brtnice, ale nikdo z místních jí neřekne jinak než Chaloupky. Po té, co je postaven nový lovecký zámeček Aleje (http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/aleje ), Chaloupky se stávají opět hájovnou a sídlem lesních správců. Na základě Benešových dekretů byl majetek neprávem zkonfiskován a přešel do správy státních lesů a v šedesátých letech byl tento majetek Collaltům vyplacen. V roce 1993 si od Lesů ČR pronajímá objekt Český svaz ochránců přírody a o rok později objekt kupuje pro účely střediska pro výchovu a vzdělávání v přírodě. To nyní spravují Chaloupky o.p.s. školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. V letech 2002–2004 proběhla rekonstrukce a dostavba střediska, které z kapacitních důvodů přestalo vyhovovat stále se zvětšujícímu zájmu.
8 fotek, 7.5.2017, 24 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Horní Cerekev - Tvrz, která zámku předcházela, nechal na přelomu 13. a 14. století postavit tehdejší majitele vsi Dobeš z Bechyně. Další majitelé jsou známi až z doby okolo roku 1360, kdy se uvádí Hynek a Matěj z Vlašimi. V roce 1373 se dostala do majetku Čeňka Krušiny z Lichtenburka a v roce 1387 Hynka Krušiny. Někdy okolo 1411 získali panství Leskovcové z Leskovce, o jejichž vlastnictví Cerekve je první zmínka právě k roku 1411, kdy je připomenut Jan Leskovec. Ten roku 1424 umírá v bitvě u Želiva. Někdy kolem roku 1505 smrtí Albrechta Leskovce vymírá tato větev rodu a roku 1514 přechází Cerekev do majetku druhé rodové větve, resp. Kryštofa a Mikuláše, synů Bohuslava Leskovce. Kryštofův syn Jan nechal tvrz přestavět v duchu renesance. V roce 1619 Albrecht Šebestián Leskovec o Cerekev přišel, neboť byl straníkem Ferdinanda II. a stavovský sněm jej vyhostil. Po Bílé hoře se však vrátil. Roku 1655 Leskovcové vymřeli a panství získal Maxmilián z Martinic. Ten Cerekev roku 1662 prodal vyšehradskému proboštu Ferdinandu Leopoldu Benovi z Martinic. Roku 1691 ji zdědil hrabě a pozdější pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg. V roce 1718 Horní Cerekev a nedalekou Novou Bukovou zakoupil hrabě Arnošt August Metternich. V roce 1720 po sňatku hraběnky Eleonory Kristiny Metternichové přešlo panství do vlastnictví Regalů. Ti nechali roku 1734 tvrz přestavět na zámek. Při dělení majetku po smrti Maxmiliána Regala roku 1767 připadlo panství kněžně Eleonoře Rindsmaulové. V následujících letech docházelo k častému střídání majitelů. V letech 1842-1948 byl ve vlastnictví Hohenzollernů. Ti zde ale nesídlili a zámek sloužil úředníkům. Po zestátnění zde byly byty. Od roku 1994 je v soukromém vlastnictví.
14 fotek, 7.5.2017, 39 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Čejchanův hrádek (Čejchanov) - První zmínka pochází z r. 1318, k r. 1356 se připomíná jako majitel Čejchan z Hrádku; na poč. 15. stol. se stal hrad sídlem loupežného rytíře Jana Zoula z Ostředka, r. 1404 byl obležen a dobyt zemským vojskem a následně zbořen. Zoul byl popraven a vzhledem k tomu, že se jednalo o exemplární případ, nepovolil král Václav IV. obnovu hradu. Nový hrad musel být vystavěn na jiném místě, nástupcem Čejchanova se tak stal sousední Komorní Hrádek.
budkov  3
23 fotek, 7.5.2017, 48 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Budkov - První zmínka o vodní tvrzi v Budkově pochází z roku 1353, a to v souvislosti s tím, že ji původní majitel Jan z Budkova prodal do rukou bratrů Jeníka mladšího a Jeníka staršího z Mezimostí. Začátkem 16. století byla přestavěna v pozdně gotickém stylu. Důležitým mezníkem jsou léta 1545 až 1555, kdy byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Stalo se tak za vlády Hrubčických z Čechtína a zámek tím získal dnešní podobu. Barokní úpravy za vlády Františka Karla Berchtolda se zevnějšku prakticky nedotkly, znamenaly ale velkou přeměnu interiérů. Nádvoří je kolem dokola obklopeno arkádami s toskánským sloupovím. Na počátku 19. století bylo okolí zámku obohaceno o anglický park s unikátní vodní zahradou. Zámek slouží od roku 1949 různým školským a výchovným účelům. Interiéry byly několikrát přestavovány a přizpůsobovány současným potřebám.V současnosti zámek slouží jako dětský domov.
33 fotek, 6.5.2017, 60 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Batelov Nový zámek - Batelovský „nový“ zámek je dvoupatrová dvoukřídlá klasicistní budova. Západní křídlo je kratší než severní a předpokládá se, že je několikrát přestavěnou gotickou tvrzí. Je na něm druhotně osazena erbovní deska Jiřího Čížovského z Čížova z r. 1586. Kolem zámecké budovy se rozprostíral park. V Batelově bývaly také dvě tvrze. Starší, připomínaná již v r. 1406 jako pustá a mladší, jenž staré sídlo někdy před tímto datem nahradila; první výslovná zmínka o nové tvrzi však pochází až z r. 1534. Majitelé Batelova se často střídali: statek náležel pánům z Lipé (do poloviny 14. století), Pacovským (od poloviny 14. století do konce husitských válek), pánům z Prostného (po Pacovských do r. 1534), Mikuláši Radkovcovi z Mirovic (1534 – 1546) a Čížovským z Čížova (1546 – 1626). R. 1586 byla tvrz Jiřím Čížovským přestavěna, takže se pak označuje jako zámek Nový Batelov. Po Bílé hoře – r. 1626 – koupili batelovské panství Krabicové z Weitmile, za jejichž éry vzkvétalo. Páni z Weitmile či po nich přišedší Odkolkové z Újezdce zámek přestavěli. V r. 1735 koupil batelovské panství Jan Kryštof Burkhardt de Klee, který po roce 1755 zahájil v Batelově výstavbu velkého kostela a zámek opět přestavěl a rozšířil, tentokrát klasicistně. Posledními soukromými majiteli Batelova byli od r. 1839 Blankensteinové. Nejpozdnější zásahy do podoby objektu pocházejí z r. 1893 a bohužel i z druhé poloviny 20. století, kdy byla v prostorách zámku zřízena škola s jídelnou a veškeré interiery tomu byly uzpůsobeny a to včetně podkroví. Opuštěn byl 2005, nyní chátrá. V těsné blízkosti se nalézá Starý zámek (http://lotusesprit.rajce.idnes.cz/batelov_stary_zamek ).

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.